Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Ugens spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på Johannes' dåb og den kristne dåb? I ’Ugens spørgsmål og svar’ kan du møde DBIs undervisere, der svarer på spørgsmål om den kristne tro. I dag spørger vi lektor Torben Kjær.

Spørgsmål

Hvad er forskellen på Johannes’ dåb og den kristne dåb?

Hent denne uges spørgsmål og svar som pdf

Svar

Johannes’ dåb var:
a) for jøderne
b) den hørte til i en kort periode i Israels historie
c) den skulle forberede jøderne på at modtage Jesus

Dåben virkede omvendelse. ”Det var en omvendelsesdåb til syndernes forladelse” (Mark 1,4).

Dåben skænkede tilgivelse. Johannes skulle ”lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse” (Luk 1,76-77).

Omvendelsen betød et nyt liv. De døbte skulle bære frugt, der svarede til omvendelsen (Matt 3,8).

I Joh 3,5 taler Jesus helt generelt om dåb. Det gælder Johannes’ dåb, og det gælder den kristne dåb. Joh 3,5: ”Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.” I dåben genfødes vi.

Så Johannes’ dåb virkede omvendelse, genfødsel og skænkede syndernes forladelse. Det var den måde, Gud forberedte jøderne på at modtage Jesus. Gud selv forberedte dem.

Men hvad så med de disciple, Paulus møder i Efesos (ApG 19,1-7)? De er blevet døbt med Johannes’ dåb, men har ikke modtaget Helligånden. De lever isoleret fra de kristne og har ikke hørt om pinsen.

I ApG er der fokus på en side af Helligåndens gerning, nemlig Helligånden som den, der udruster med kraft til at vidne og med karismatiske gaver. Det er den Helligånd, de ikke kender.

ApG 19,1-7 er det eneste sted i Ny Testamente, hvor vi hører, at nogen, der er døbt med Johannes’ dåb, bliver døbt med den kristne dåb. Det skyldes, at vi er blandt hedninger i Efesos i 50-erne – Johannesdåben var for jøderne, og den var ikke for dem. Det var ikke en ret dåb for dem.

Hvad er så forskellen? Den kristne dåb omvender, genføder og skænker tilgivelse ligesom Johannesdåben.

Forskellen er

a) at Johannesdåben var for jøderne, mens den kristne dåb er for alle (Matt 28,18-20)

b) Johannesdåben var tidsbegrænset, mens den kristne dåb hører kirkens tid til

c) Johannesdåben fører ikke ind i en menighed, mens den kristne dåb fører os ind i menigheden, Kristi legeme (1 Kor 12,13).

Torben Kjær, lektor i NT