Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv en gave

En gave til DBI er en investering i bibeltro teologi, gode præster og dygtige menighedsmedarbejdere og missionærer.

Giv en gave

Giv en gave eller opret en fastaftale

Med en gave til DBI er du med til at sikre

  • en god uddannelse til kommende præster, forkyndere, missionærer og menighedsmedarbejdere
  • at der er nogen, der tager livtag med de svære spørgsmål om tro og liv i den tid vi lever i

Giv en enkelt gave eller lav en fastaftale gennem Betalingsservice eller via et fast træk fra din MobilePay-konto (MobilePay Subscription).

MobilePay

Giv en gave på MobilePay nr. 33 243

Kvittering for gaver

DBI udsender hvert år i februar en samlet årskvittering til alle, som har givet mindst 500 kr. til DBI i det forløbne år. Hvis du ønsker kvittering for modtagelsen af den enkelte gave, bedes du angive det på indbetalingen.

Fradrag

Du kan i 2024 få fuldt fradrag for 18.300 kr. på din skatteopgørelse. Se SKATS satser og beløbsgrænser. For at få fradrag skal du  oplyse dit cpr.nummer til DBI, som så indberetter dine gaver til SKAT. DBI anvender udelukkende dit cpr.nummer i forbindelse med indberetning til SKAT. I begyndelsen af det nye år sender vi dig en kvittering på de gaver, som du har indbetalt i løbet af året før.

Godkendt af Indsamlingsnævnet

DBI er godkendt af skatteministeren til at modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen. DBIs indsamlinger er anmeldt til indsamlingsnævnet, og vi har følgende indsamlinger på hjemmesiden, facebook og via MobilePay: Indsamling til DBIs arbejde, Indsamling til stipendier for de studerende, Opret gavebrev på 1 %, ph.d.-studerende i sjælesorg, ph.d.-studerende i missionsteologi, Center for teologi i praksis, Den frie bibel. Se liste over godkendte indsamlinger. DBIs journalnummmer: J.nr. 22-72-00743.

For yderligere information:

Maria Popp Jensen
Økonomiansvarlig

ISOBRO

DBI er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, som støtter organisationer i en sund og ansvarlig indsamlingsetik. DBI’s etiske retningslinjer er godkendt af ISOBRO:

Klage over forhold vedrørende DBI’s indsamlinger gives til sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen.

Tak for din støtte!