Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv en gave

En gave til DBI er en investering i bibeltro teologi, gode præster og dygtige menighedsmedarbejdere og missionærer.

Støt nu

MobilePay 33 243

Hvis du ønsker fradrag for gaven, så send navn, adresse og cpr.nummer til DBI.

Kvittering for gaver

DBI udsender hvert år i februar en samlet årskvittering til alle, som har givet mindst 500 kr. til DBI i det forløbne år. Hvis du ønsker kvittering for modtagelsen af den enkelte gave, bedes du angive det på indbetalingen.

Fradrag

Du kan i 2022 give op til 17.200 kr. og få fuldt fradrag for 17.200 kr. på din skatteopgørelse. Se SKATS satser og beløbsgrænser. Gavegrænsen på 500 kr. bortfaldt pr. 01.01.2012. For at få fradrag skal du  oplyse dit cpr.nummer til DBI, som så indberetter dine gaver til SKAT. DBI anvender udelukkende dit cpr.nummer i forbindelse med indberetning til SKAT. I begyndelsen af det nye år sender vi dig en kvittering på de gaver, som du har indbetalt i løbet af året før.

Godkendt af Indsamlingsnævnet

DBI er godkendt af skatteministeren til at modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen. DBIs indsamlinger er anmeldt til indsamlingsnævnet, og vi har følgende indsamlinger på hjemmesiden, facebook og via MobilePay: Indsamling til DBIs arbejde, Indsamling til stipendier for de studerende, Opret gavebrev på 1 %, Ph.d.-studerende i Gammel Testamente, Ph.d.-studerende i Systematisk Teologi, Ph.d.-studerende i missionsteologi, Center for teologi i praksis.  Se liste over godkendte indsamlinger. DBIs journalnummmer: J.nr. 20-72-00373.

For yderligere information:

Maria Popp Jensen
Økonomiansvarlig

ISOBRO

DBI er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, som støtter organisationer i en sund og ansvarlig indsamlingsetik. DBIs etiske retningslinjer er godkendt af ISOBRO:

Klage over forhold vedrørende DBIs indsamlinger gives til sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen.

Tak for din støtte!