Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Nicolai Winther-Nielsen
Teol dr. professor em. i Gammel Testamente og Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Dansk Bibel-Institut
Affiliated Researcher at Vrije Universiteit, Amsterdam

nwn@dbi.edu
Tlf.: 5134 7929
nicolaiw-n

Selected publications in English


Personligt

Født i Tønder (1953). Gift med Margrethe, far til Judith og Christel.

DBI-opgaver

DBI-lærer Nicolai Winther-Nielsen har forsket i krydsfeltet mellem Gammel Testamente, sprogvidenskab og læringsteknologi ved DBI, Aalborg Universitet og Vrije Universiteit i Amsterdam.

Hans vigtigste specialisering har siden 2008 været at opbygge teknologi til hebraisk undervisning og siden 2014 har arbejdet på det gennem Global Learning Initiative. Han har forsket i forskellige emner inden for GT og arbejdet med bibeloversættelse, både for Det danske Bibelselskab og i projektet Den frie Bibel.

I hans bibelforskning har han fokuseret på indledning til Gammel Testamente og nærlæsning af bibeltekster. Han har arbejdet med indledning til Gammel Testamente, Mosebøgerne, Josva- og Dommerbogen, Salmerne, Gud og det onde, fremtidshåbet og Bibelen og arkæologien.

Han ordineret præst i Folkekirken og afløser i Emdrup Kirke, hvor han også siden 2014 har ledt kirkens bibelfællesskab med fokus på dannelse af kristne bibellæsere. Han taler gerne ved møder over emner fra Gammel Testamente, se tilbud på https://ctip.dk/vi-tilbyder/find-foredrag/

Uddannelse

 • 1975 One-Year Program ved Hebrew University of Jerusalem, Israel
 • 1978 Bifagseksamen i assyriology, Københavns Universitet
 • 1982 Cand.theol, Københavns Universitet
 • 1986 Tekstlingvistiske studier ved University of Texas in Arlington, USA
 • 1995 Doktorgrad i Gammel Testamente eksegese, Lunds Universitet

Ansættelser

 • 1976-1982 Timelærer i Gammel Testamente ved DBI
 • 1982-1991 Adjunkt i Gammel Testamente ved DBI
 • 1991-1992 Adjunkt i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 1992-2002 Lektor i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 2002 Konstitueret sognepræst ved Emdrup Kirke
 • 2002-2014 Lektor ved DBI
 • 2002-2008 Ekstern lektor i Multimedier, Aalborg Universitet
 • 2007- Ulønnet meddirektør i software og multimediefirmaet 3BM
 • 2010-2013 Deltidsansat forsker ved Aalborg Universitet for EuroPLOT
 • 2010, 2013 Gæsteprofessor ved Lutheran Graduate School of Theology, Fianarantsoa, Madagaskar
 • 2014 – 2020 Professor i Gammel Testamente og informations- og kommunikationsteknologi ved Fjellhaug International University College Denmark
 • 2014 – Professor i Gammel Testamente og informations- og kommunikationsteknologi ved DBI. Deltidsansættelse siden 2021.
 • 2016 – Affiliated staff ved Eep Talstra Centre for Bible and Computer, VU University, Amsterdam

Job-relaterede aktiviteter

Arbejde med bibeloversættelse

 • 1988-1992 Oversættelseskonsulent for Det danske Bibelselskab
 • 1988-1997 Bestyrelsesmedlem i Wycliffe Bibeloversætterne Danmark
 • 2012-2017 Medlem af Bibelselskabets oversættelsesgruppe for en nudansk oversættelse af Gammel Testamente
 • 2013- Ansvarlig for eksegetisk bearbejdelse på Den Frie Bibel https://denfriebibel.dk/

Aktiviteter for Selskab for Bibelsk Arkæologi

 • 1990-1997 Grundlægger, næstformand og international sekretær i Selskab for Bibelsk Arkæologi
 • Medlem af repræsentantskabet for Selskab for Bibelsk Arkæologi

Arkæologiske aktiviteter

 • Udgravninger: Tel Qiri (1976), Tel Yokneam (1978), Tel Jizreel (1990, 1996), Tel Hazor (1999)
 • Guide for studerende på studieture til Israel: 1989, 1996, 1999, 2006, 2008, 2011, 2012

Udgivelser på dansk

For DBI-ansættelsen er følgende formidlingsarbejder af særlig interesse:

 • 1995. Første og Anden Samuelsbog. (Bibelværk for Menigheden, bd. 4) Fredericia.
 • 1996 Velsignelse i Bibelen. I: Hvad er det at velsigne, udg. af Kirkelig Samling og Udvalg for Konvent
 • 1997a Bibelen og arkæologien. I: Henrik Bartholdy et al., eds. Skrift og åbenbaring, 135-150. København: Credo
 • 1997b Nye metoder til datalingvistisk behandling af oldhebraiske tekster. In Ellen Christoffersen and Bradley Music, eds.Datalingvistisk Forenings årsmøde 1997 i Kolding. Proceedings. Institut for Erhvervssprog og Sproglig Informatik, Det Erhvervssproglige Fakultet, Handelshøjskole Syd
 • 1998 Fra Poul til Moses og Paulus. I Ove Klausen, ed. Sandheden tro i kærlighed. Festskrift til Poul Hoffmann, 115‑127. Fredericia: Lohses Forlag
 • 2001 Gud hos os–om håbet i Gammel Testamente. In Leif Andersen et al, Med håb, 7-46. København: Credo Forlag.
 • 2001 Teologi i 2010 efter Fønix: ti bud på en ny uddannelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke1m s. 16-26
 • 2004 Moseloven som torn, form og norm: skitse til en etisk brugervejledning.” SEE-J Hiphil 1
 • 2009a Abrahams lydige vandring og ofring: 1 Mos 22,1-19 i læsning, lingvistik og læring. I: Carsten Elmelund et al, ed, Troen, teksten og konteksten, Hillerød: Logos Media.
 • 2009b Israels bosættelse – om generobring af en historisk forpost. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/03, 69-89
 • 2009c Konstruktion eller kommunikation? Den historisk-kritiske metode, Københavnerskolen og formidlingen af Gammel Testamente”. SEE-J Nordisk Teologi 1 [http://see-j.net/index.php/nt]2009.
 • 2012 Gud stoppede Isak for Jakobs skyld!  DBI-posten, 2012, hefte 9,  s.8-9..
 • 2012 DBI 40 år: har det været en ørkenvandring? 2012, hefte 8, s.4-5
 • 2014a Gud handler ikke ondt!: Et opgør med Guds alvirksomhed i Gammel testamente. Theofilos 2014 ;Volum 76.(2) Supplement, s. 206-226
 • 2014b Meningen med hebraisk tid: Om tidsudtryk i Det gamle Testamente og forståelsen af Prædikerens Bog 3,11. I: Mening med tiden. Aalborg Universitetsforlag 2014 ISBN 978-87-7112-220-6. s. 241-269
 • 2015 To fortabte sønner. DBI-posten, 2015, hefte 2, s. 6-7
 • 2016  Jørgen Bækgaard Thomsen: Anden Mosebeog. Credo kommentaren. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke  43.1, 93-95
 • 2018 Mosebøgernes brug som vejledning. I Jakob Olsen (red), Den kristne forkyndelse : teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden. Forlaget Kolon 2018. s. 14-67
 • Winther-Nielsen, Nicolai,  og Kofod, Margrethe Bang Rye. 2020. Global sproglæring i en digitaliseret tidsalder med Bible Online Learner. I: Andreas Østerlund  Nielsen (red), Mission i en digital tidsalder. Ny Mission nr 38 [https://issuu.com/dmrudvikling/docs/ny_mission_38], s. 115-122.
 • Winther-Nielsen, Nicolai. 2021. Læseguide til Gammel Testamente. Anden udgave 2022. Fredericia: Kolon. https://læseguide.dk/

 

 


Udgivelser