Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Finn Aa. Rønne
Professor i kirke-og missionshistorie, dr. theol.

finn@dbi.edu
Tlf.: 2526 5507
oddrunogfinnroenne

Uddannelse

1978           Studentereksamen fra Rønne Statsskole.

1990           Praktisk-teologisk uddannelse ved Pastoralseminariet i København.

1991           Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet.

1991-1994  Ph.d.-studerende ved Københavns Universi­tet.

2002           Dr.theol. fra Københavns Universitet.

2002           Adjunkt Pædagogisk Uddannelse.

2019           Professorgodkendelse

 

Ansættelser

1980           Lærervikar på Løgumkloster Efterskole.

1982           Lærervikar på Hedemølle Efterskole.

1991-1995  Kandidatstipendiat ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.

1998-2002  Lektorvikar i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002-          Lektor i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002           Amanuensis ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2012-          Førsteamanuensis i Kirke- og Missionshistorie ved Fjellhaug International University College, Denmark.

2008-2014  Gæstelærer på Luthersk Missions Højskole.

2008           Konstitueret sognepræst ved Ny Kirke, Bornholm.

2009           Konstitueret sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm.

2011           Konstitueret rektor ved Dansk Bibel-Institut

2010-          Gæstelærer på Ethiopian Graduate School of Theology.

2019-          Professor på DBI og FIUC-CPH

 

Specialisering

1986-1988  Specialeafhandling i dogmatik: “C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Lærte C.O.Rose­nius universel retfærdiggørelse?”

1988           Studieophold ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

1988           Deltagelse i udvidet kursus i missionsvidenskab ved Uppsala Universitet.

1988-1994  Arkivstudier hos forskellige kirker og missionsselskaber i Sverige, Canada, Finland, Norge, USA og Etiopien.

1983           Feltarbejde i Etiopien og Kenya.

1989           Feltarbejde i Etiopien.

1989           Besvarelse af prisspørgsmål i afrikansk kirkehistorie: Ato Birru Dubales uafhængige kirkebevægelse i Wolaita, Etiopien. Belønnet med Kø­benhavns Universitets guldmedalje.

1992           Studieophold ved Northwestern University (USA), Program of African Studies.

1992-1994  Studieophold i Etiopien med sprog- og litteraturstudier ved Addis Ababa University og feltarbejde i det sydlige Etiopien.

2002           Doktordisputats med titlen ’Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974.’

 

 

Tillidshverv

1983-1995  Medlem af Landsledelsen for Kristelig Forbund for Studerende.

1985-          Prædikant i Evangelisk Luthersk Missionsforening.

1985-1987  Ansvarshavende redaktør for Nemalah, Dansk Bibel-Instituts studentermagasin.

1990-1994  Næstformand for Kristeligt Forbund for Studerende.

1994-1995  Formand for Kristeligt Forbund for Studerende.

2004           Specialevejleder ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet.

2010-2012: Lærerrådsformand på Dansk Bibel-Institut.

2012-          Ulønnet hjælpepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm

 

Medlemskaber

  • Helsjösamarbejdet (Menighedsfakultetet i Århus, Fjellhaug International University College, Theological Institute of Finland, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut).
  • NORDVECK (Nätverket för nordisk väckelsehistorisk forskning).

 

Personligt

Gift med Oddrun Aasebø Rønne (1996).
Far til Jonas (2003), Silas (2004) og Nathanael (2005)

 

Publikationer

1990: C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggoerelse. Dansk Bibel-Institut, København.

1994-2001: Artikler om Etiopien i Den Store Danske Encyklopædi.

1997: The Scramble for Southern Ethiopia. Sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien, Misjon og Teologi. Årsskrift for Misjonshøgskolen, 34-55,

Stavanger

1997: ‘Christianity in the Dynamics of South Ethiopian Societies and Cultures: Kambbaata-Hadiiyya’ i Fukui, K., Kurimoto, E., and Shigeta, M. (Eds.), Ethiopia in Broader Perspective: Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies, Volume III, 133-148, Kyoto.

2002: Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974, Akademisk Forlag, København.

2006: ‘Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelseskultur, belyst ud fra C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse’ i Ekstrand, Sixten (ed.), Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden, 42-51, Åbo.

2006: ‘Hvad er fremtiden for kristen teologisk forskning og undervisning i Danmark?’ Jakob Olsen, Finn Aasebø Rønne og Jens Bruun Kofoed, Præsteforeningens Blad, nr.42.

2007: ‘Kolonialisme og mission i Sydetiopien’, 1066 – Tidsskrift for Historie, nr.2.

2009: ’Dåb og omvendelse – i spændingen mellem teologisk tradition, afrikansk kultur og det bibelske materiale’ i Børge Haahr Andersen, Peder Østergaard Jensen og Carsten Elmelund Petersen, Troen, teksten og konteksten. Festskrift til Torben Kjær. København.

2013: ‘Conversion and proselytisation in Southern Ethiopia – a historical and comparative perspective’ in Ficquet, E. and Hassen, Ahmed (Eds.), Movements in Ethiopia, Ethiopia in Movement: Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies [= PICES18]. Addis Ababa, CFEE – IES.


Udgivelser

Indlæs flere
[clip url="http://youtu.be/LiItukcJ4ko"]