Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Nicolai Techow
Adjunkt/førstemanuensis i Ny Testamente. Ph.d.

nt@dbi.edu
Tlf.: 6081 9331

CV

Uddannelse

1986-1987         Student ved West Valley High School, Californien, USA
1990                  Matematisk-fysisk student fra Haderslev Katedralskole
1990-1991         Student på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC)
1992-2000         Stud. theol. ved Københavns Universitet
1996-1997         NT-studier ved Trinity Evangelical Divinity School
2000                  Cand. theol. fra Københavns Universitet
2004                  Ph.d. fra Københavns Universitet (Ny Testamente).

Ansættelser

2000-2003         Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2004                  Kundekonsulent i Excellent SNT

2004-08            Studiekoordinator ved Dansk Bibel-Institut

2006-                 Adjunkt i Ny Testamente ved Dansk Bibel-Institut

2012-                 Førsteamanuensis i Ny Testamente ved Fjellhaug International University College – DK

Specialisering

1996-97              NT-studier ved Trinity Evangelical Divinity School
1996-97              Speciale om “Paulus’ teologi om loven i Rom 1:18-3:20”
1998-99              Prisopgave om “Covenant Theology in Paul’s Letters”
2000-03              Ph.d.-studier ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (Afhandling: “‘Sinners’ and ‘Works of Law’ in Galatians 2:15-21 – A Study in Paul’s Line of Thought”)

Tillidshverv

1998-                 Prædikant i Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling
2001-                 Prædikant i Københavnerkirken
2006-2010         Præst i Københavnerkirken
2012-14             Lærerrådsformand ved DBI
2013-14             Forskningskoordinator ved FIUC-DK

 

Medlemskaber

Evangelical Theological Society

Helsjön-samarbejdet

Society of Biblical Literature

 

Personligt

Gift med psykolog Maria K. Techow (f. Pedersen)

Far til Judith, Christoffer, Johannes og Adam.

 

Fagfællevurderede publikationer – Peer review publications

”Guds forsyn og det onde i NT” Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014, pp. 287-309.

Anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter – Reviews in scholarly journals

Review of Jesus’ Blood and Righteousness. Paul’s Theology of Imputation, by B. Vickers, SEE-J 1 (2010): 22-27

Artikler – Articles

”En vurdering af Raniero Cantalamessa’s teologi” (medforfatter: Jens Bruun Kofoed). Nordisk Teologi 1 [http://www.see-j.net/nt] (2006).

”Når de slås i det vilde vesten”. DBI-posten. August, 2008.

«N.T. Wright’s Paulussyntese. En eklekstisk præsentation og evaluering», Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36 (2009): 59–72.

“Anmeldelse Af: Moseloven – Det Magtesløse Ord Fra Gud,” Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 45 (2018): 75–78.

Foredrag – Papers

”Guds suveræne forsyn og det onde i NT”. Foredrag ved konference om Guds forsyn og det onde, København 29-30. November, 2013. http://moodle.dbi.edu/pluginfile.php/1315/mod_folder/content/0/NicolaiRafaelTechow.mp4?forcedownload=1

”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen : opstandelseshåbet hos Paulus”. Foredrag ved Teolkursus på Menighedsfakultetet, Århus, 18. januar, 2011.

Prædikener – Sermons

Der henvises til: http://www.kbhkirken.dk/kilder.html

Andet – Other

Paulus’ teologi om loven i Rom 1:18-3:20. En Undersøgelse af Paulus’ lovforståelse i Rom 1:18-3:20 med udgangspunkt i E.P. Sanders’ og H. Räisänens fortolkninger. København: Arken Tryk: 1998. (opr. speciale ved KU).

Covenant Theology in Paul’s Letters (guldmedaljebelønnet prisafhandling), 1999.
En ny menighed–en ny mulighed. Initiativ til dannelse af en evangelisk luthersk frimenighed i København (flere forfattere), København: Eget Forlag, 2000
“Det altafgørende håb – om Paulus og lyset forude” i Med håb (flere forfattere). København: Credo, 2001.
‘Sinners’ and ‘Works of Law’ in Galatians 2:15-21 – A Study in Paul’s Line of Thought (ph.d.-afhandling), 2003.

” Kære Dansk Oase – Hvor står I? – et delvist og foreløbigt responsum ad responsum” Åbent brev til Dansk Oase, offentliggjort på http://e.dbi.edu/file.php/1/NRT/20070828_Kaere_Dansk_Oase_-_Hvor_staar_I.pdf