Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Peter Olsen
Ph.d. Førsteamanuensis i systematisk teologi

po@dbi.edu
Tlf.: 40 38 88 36

Uddannelse

1996                    Cand.theol.

2009                    Ph.D.

Ansættelser

1996-1997 Missionsskolelærer i Luthersk Missionsforening

1998-2003 Missionsskoleleder i Luthersk Missionsforening

2004-2005 Missionsskolelærer i Luthersk Missionsforening

2010- Ekstern lektor i Dogmatik, Dansk Bibel-Institut og FIH Oslo (50%)

2010- Bibelunderviser i Luthersk Missionsforening (50%)

Personlige oplysninger

1994 gift med webjournalist Ditte Olsen

Far til Markus og Josva

Bøger

1998 Martin Luthers Trosbegreb, København: Arken Tryk (specialeafhandling)

2007 Jesus & Apokryferne. Historisk eller Gnostisk Kristendom?, Hillerød: LogosMedia og Credo Forlag

2009 Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized Evangelicalism, København:  Det Teologiske Fakultet. Københavns Universitet. Ph.D. dissertation at the University of Copenhagen, Denmark

2015 Bibelens syn på sig selv, København: Dansk Bibel-Institut & Luthersk Mission Sønderjylland-Fyn og Vestjylland.  (2. oplag, København 2016)

Bøger, medforfatter

1991 Sammenfattende konklusion efter besøg på Livets Ord i Uppsala august 1990, in: Martin Boje Christensen red.: Tro på Succes?, Århus: Dialogcentrets Forlag

1993 Er du der Gud?, in: Bjarne Thams red.: Svar på tiltale bd.2. Håndbog i apologetik, København: Credo Forlag

1997 Åbenbaring i historien, in: Henrik Bartholdy et al.: Skrift og Åbenbaring, København: Credo Forlag

2001 Tridentinerkoncilets canones om retfærdiggørelseslæren. Oversættelse, indledning og noter, in: Lars Jensen, Peter Olsen & Jens Jørgen Rasmussen: Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, København: Dansk Bibel-Institut

2011 Claritas Scripturae i en Postmoderne Tid, in: Lars Borgström red.: Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens. Föredrag från konferensen i Vasa, Finland, 7-9 maj 2010, Vasa, Finland: NELK

2011 Missionæruddannelse, in: Jens Ole Christensen, Ditte Olsen & Peter Olsen: Fra Tropehat til Ipad. Glimt fra hundrede års missionshistorie, Hillerød: LogosMedia

Bøger, redaktør

1997 Luthers lille katekismus. Oversættelse, indledning og noter, København: Credo Forlag

2001 Lars Jensen, Peter Olsen & Jens Jørgen Rasmussen: Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, København: Dansk Bibel-Institut

Artikler (udvalgte)

1994 Kald, ordination og nådemiddelforvaltning, in: Nemalah nr.1, 1994

1997 Martin Luthers syn på sin fortids teologer, in: Nemalah nr.1, 1997

1998 Annihilation – historisk og aktuelt, in: Nemalah nr.2, 1998

2001 Mørket Udenfor, kronik, in: Kristeligt Dagblad, d.27. august 2001

2002 Den glemte Luther, in: Budskabet nr.5, 2002

2003 Missionsskoler i Danmark i 140 år, in: Budskabet nr.6, 2003

2003 Det Gamle Testamentes Apokryfer, in: Nemalah, nr.1, 2003

2007 Evangelikalismens historie 1-2, in: Budskabet nr.3, maj 2007

2007 Kvindelige forkyndere i LM, in: Budskabet nr.5, september 2007

2007 Godt og ondt i politik og teologi, in: Kulturo – Tidsskrift for moderne kultur nr.25, sept.2007

2008 Økumenik og Oase, in: Budskabet nr.3, maj 2008

2009 Open Theism. Den Evangelikale Verden i Opbrud, in: Budskap 2009. Fjellhaug Misjonshøgskoles Årsskrift 2009

2010 Open Theism – den evangelikale verden i opbrud, in: TEOL-information nr.41, februar 2010

2010 Guds Lov – dens rækkevidde og tredobbelte brug, in: Budskabet nr.5, 2010

2011 Bibelens klarhed i en postmoderne tid, in: Nyt Liv nr.1, 2011

2011 Klassisk og Ny Liberalteologi, in: Nyt Liv nr.2, 2011

2012 Selve Evangeliet er på Spil, in: Budskabet nr.1, 2012

2012 Gud kan tage mit liv ved en morders hånd, kronik, in: Kristeligt Dagblad d.6. juni 2012

2012 Selve evangeliet står på spill, in: Fast Grunn nr.5, 2012

Rapporter

2003 Åndeligt lederskab – hyrde- og læreransvaret i LM. Vejledning fra Luthersk Missionsforenings landsstyrelse, Hillerød: Luthersk Mission (medforfatter – co- author): http://www.dlm.dk/files/Aandeligt_lederskab.pdf?phpMyAdmin=uL5ZQ55jyjbbyD1ytX9LMzI7j9f

Artikler mm. på internettet

2005 Luthersk Missionsforening og Willow Creek Community Church (med Birger Reuss Schmidt og Mikkel Vigilius): http://www.dlm.dk/download/WCudv1-apr05 og http://www.dlm.dk/download/WCudv2-apr05

2005 Vækkelseskristendom og nådemiddelkristendom: http://www.logosmappen.net/nelk/foredrag05.htm

2011 Luthersk eller Kristen?:http://www.lm-vestjylland.dk/af/filer/docs/peter%20olsen%20-%20luthersk%20eller%20kristen.pdf

2012 Gud kan tage mit liv ved en morders hånd: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/465064:Debat–Breivik-debat–Gud-kan-tage-mit-liv-ved-en-morders-haand

2012 Ægteskab eller papirløst samliv?:http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/artikler/temaer/laes-tema/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=249&cHash=15233ad947749123d7a2331cf028bedb

2012 Hvad er Barnabasevangeliet?: http://www.kristendom.dk/artikel/467824:Spoerg-om-Bibelen–Hvad-er-Barnabasevangeliet