Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kristian Mogensen
M.Phil., lærer i missiologi

km@dbi.edu
Tlf.: 6167 4922

Personligt

1955                  Født som tredje af fire søskende i Vostrup, Vestjylland, Danmark, 30. januar.
1981                  Gift med Merete Sode Nielsen i Aakirke, Bornholm, Danmark, 21. marts.
1982-1992         Far til Michael (1982), Kenneth (1985), Thomas (1987) og Christina (1992).

Uddannelse

1973                  Landbrugets grunduddannelse fra Borris Landbrugsskole.
1975                  Landbrugets lederuddannelse fra Hammerum Landbrugsskole.
1983                  Missionær diplom fra Luthersk Missionsforenings Missionsskole, Hillerød.
2002                  Master i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge.

Ansættelser

1972-1978       Landbrugsmedhjælper, tre ansættelser.
1976                  Soldat ved Hvorup Kaserne, Nr. Sundby.
1979                  Litteraturmissionær i Luthersk Mission.
1982                  Evangelist i Helsingør for Luthersk Mission.

1983-1996       Missionær i Etiopiens Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY), udsendt af Luthersk Mission.

1984-1987       Bibelunderviser, præst og udviklingskoordinator i Galta distrikt.

1988-1992       Bibelskolelærer, præst og koordinator af TEE, evangelisering og kirkebyggeri i Sollamo distrikt.

1993-1995       Leder af Southwest Synod Bible School, Gidole (to-årig evangelistuddannelse).

1995-1996       Lærer ved Pastors Degree Course i Central Ethiopian Synod, Addis Abeba.

1996-1998       Anlægs- og installationsmedarbejder ved GPV International A/S, Tarm.
1998-2004       Lærer ved Luthersk Missions Missionsskole, Hillerød / København.
2004-2006       Leder af Luthersk Missions Missionsskole, København.
2006-                 Missionslærer ved Dansk Bibel-Institut, København.

2012-                 Gæsteunderviser ved Tabor Evangelical College, Hawassa, Etiopien.

2012-                 Høgskolelektor i missiologi ved Fjellhaug International University College, København.

Specialisering

2002                  M. Phil.: The Bible School as a tool in mission strategy: An investigation of the role of Bible schools in South Ethiopia with special emphasis on the EECMY South West Synod Bible schools.

 

Erfaring med undervisning, eksamen og supervision

1993-1995        Undervise og eksaminere i NT-bibelfag (Romerbrevet og 1. Timoteus) og Engelsk, desuden vejleder i Pastoral praksis og mentor for studenter ved evangelistuddannelse ved EECMY SWS Bible School i Gidole, Etiopien. Operationelt sprog: Amharisk.

1995-1996        Undervise og eksaminere i Romerbrevet, 1. Timoteus, Hermeneutik, Homiletik og Nyreligiøse bevægelser ved ’Central Ethiopia Synods Pastors Degree Course’ i Addis Abeba, Etiopien. Operationelt sprog: Engelsk.

1998-2005        Undervise, eksaminere og give opgavevejledning i en række diplomakurser: Antropologi, Tværkulturel kommunikation, Kulturmøde, Missionshistorie, Missionsstrategi, GT-bibelfag (2. Mosebog, Amos) og NT-bibelfag (Romerbrevet, Efeserbrevet, 1. Timoteus). Ved Luthersk Missions Missionsskole i Hillerød / København

2003-2006        Undervise og eksaminere i kurser på bachelorniveau: Bibelsk basis for mission, Mission i kulturel og religiøs kontekst og Konfessionskundskab & økumenik. Kurserne var tilbud til bachelorstuderende som var optaget ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge.

2006-                 Undervise, eksaminere og give opgavevejledning i en række fag på bachelorniveau: Antropologi, Interkulturel kommunikation, Bibelsk basis for mission, Kontekstuel missiologi og Verdensreligioner. Fra 2006-2012 var kurserne integreret i bachelorprogrammet akkrediteret af University of Wales, og har siden august 2012 været en del af bachelorprogrammet ved Fjellhaug International University College i Oslo, Norge.

2006-                 Mentor for 3-4 studerende pr år ved Dansk Bibel-Institut.

2006-2012       Hovedansvarlig for flere toårige praktikforløb for bachelorstuderende ved Dansk Bibel-Institut. Jeg har været faglig leder, har undervist i pastoral og tværkulturel ledelse, har superviseret studenternes pastorale og tværkulturelle praksis, og har været mentor for deres personlige og spirituelle dannelse.

2008-2012        Hovedansvarlig for tilrettelæggelse af undervisning og program, og deltage og supervisere to faglige og tværkulturelle studierejser á tre uger til Etiopien for bachelorstuderende ved Dansk Bibel-Institut. Jeg har faciliteret refleksion on location, haft opfølgende faglig refleksion og supervision af opgaveskrivning.

2012                  Er med i NMM+, et program for åndelig formation og kristent lederskab, som Dansk Bibel-Institut tilbyder studerende.

2012-                 Undervise og eksaminere i kurser i Antropologi og Interkulturel Kommunikation på diploma og bachelorniveau ved Tabor Evangelical College i Hawassa, Etiopien. Operationelt sprog: Engelsk suppleret med Amharisk.

 

Tillidshverv

1987-1992        Facilitator og underviser i Theological Education by Extension Award Programme (TEE) i Sollamo, Etiopien.

1989-1992        Facilitator for kirkebogsføring i EECMY South Ethiopia Synod, Etiopien.

1990-1992        Team underviser i Christian Maturity Programme, EECMY South Ethiopia Synod, Etiopien.

1994-1996       Styremedlem i Field Committee for Norsk Luthersk Missionssamband i Etiopien.

1997-1998       Prædikant i Luthersk Mission Vestjylland.

1997-1998        Formand for Luthersk Mission i Tarm.

1998-                 Prædikant i Luthersk Mission Nordsjælland.

2000-                 Gæsteunderviser i Immanuel Church i København (amharisk talende migrantkirke).

2002-2008       Bestyrelsesmedlem i Tværkulturelt Center, København.

2003-                 Facilitator i debat om kristendom og bibel, Hundested.

2004-                 Medlem af TKM-udvalget, udvalg for DBI og samarbejdende organisationer

2016-                 Medlem af prædikantudvalg for Luthersk Mission Nordsjælland

 

Medlemskab af videnskabelige selskaber

American Society of Missiology (ASM).

Dansk Missionsråds Studieudvalg (DMR).

Helsjön Fællesskabet (Finlands Teologiska Institut i Helsinki, Fjellhaug Internationale Høgskole i Oslo, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut i København, Menighedsfakultetet i Århus)

 

Akademisk og administrativt arbejde

Jeg har organiseret følgende seminarer, kurser og temadage

 • Arbejdsseminarer om Tilgivelse i kontekster ved Dansk Bibel-Institut (DBI) og Luthersk Missions Missionsskole (LMM), 1.-2. marts 2004, seminarer i flere kontekster; jura, psykologi, islam (flere oplægsholdere, bl.a. Paul Leer Salvesen).
 • Kompaktkursus i Tværkulturel Kommunikation ved DBI og LMM, 14. – 18. juni 2004 (Hans Aage Gravaas, Øyvind Aadland).
 • Kursus om Mission og menneskesyn ved LMM, 29. nov. – 3. dec. 2004 (flere undervisere)
 • Kompaktkursus om World view and world viewtransformation ved DBI og LMM, 20.-24. juni 2005 (Paul Hiebert).
 • Kurser i Missionærforberedelse ved DBI, juni 2007, juni 2008, juni 2009 og juni 2010, tre ugers kurser (flere undervisere).
 • Kurser i Tværkulturelt Lederskab ved DBI, sept. 2007 og april 2012 (Ph.d. Knud Jørgensen); okt. 2008 (Jørn Lemvik).
 • Temadag om Kommunikation og bibeloversættelse ved DBI, oktober 2009 (Iver Larsen, Wycliffe)
 • Temadag om Nordkorea: Hovedlinjer i kirke- og missionshistorie og Kristen i spænding mellem vidnetjeneste og socio-politisk engagement, april 2010 (Kim Sang Hun, Tim Peters)
 • Temadag Gud bevæger sig – gør vi? Temadagen var opfølgning på missionskonferencen i Cape Town 2010 og var arrangeret af DBI i samarbejde med Dansk Missionsråd, Evangelisk Alliance og DBI-samarbejdsorganisationer, maj 2011 (oplægsholdere David Zac, Rolf Kjøde m.fl.)
 • Jeg har planlagt og været koordinerende leder af to tre ugers studieture til Etiopien for DBIs bachelorstuderende, august 2005 og februar 2008
 • Siden 2002 har jeg i regi af TKM-udvalget ved DBI organiseret TKM-arrangementer og inspirationsbesøg ved internationale kirkefolk og samarbejdende organisationers internationale missionærer.
 • Siden 2006 har jeg fungeret som TKM-udvalgets referent med ansvar for tilrettelæggelse af dagsorden.
 • Siden 2005 har jeg været involveret i beskrivelsen af DBIs bachelorprogram, akkrediteret ved University of Wales (2006-2012) og ved Fjellhaug Internationale Høgskole (2012-).
 • 2006-2012 Ansvarlig koordinator af tværkulturel og pastoral praksis for bachelorstuderende.
 • Jeg har omfattendeadministrativ erfaring fra en række ansættelsesforhold og tillidshverv (se ansættelser og tillidshverv)

 

Udgivelser

 • Bogbidrag

1994 Ledt på rette veje, i Ud i al verden, Luthersk Missionsforenings Missionsskole, Hilleroed
1998 Somalierne: Glemt – men ikke af Gud!, i Høsten er stor, Dansk Luthersk Forlag, Hilleroed

 • Artikler

1987 Oplæring gennem sang, Budskabet

1989 Nye kirker i nye landsbyer, Missionsvennen

1993 Sollamo – et hjørne af Guds rige i Etiopien, Båndet

1995 Oplæring – et fælles ansvar og enhver kristens ret, Budskabet nr. 1
1995 Er de tomme pladser alene Guds ansvar? Missionsvennen nr. 18
1996 Udfordringer netop nu i Etiopien, Missionsvennen nr. 8
2002 Missionærrekruttering, Tro & Mission

2003 Folkeslagenes håb, Tro & Mission nr. 11
2003 Mellem Bibelens autoritet og subjektiv forståelse, Budskabet nr. 4
2003 Verdensmissionen i dag, www.lmu.dk
2004 Mission på seks kontinenter, DBI-posten nr. 3, marts
2006 Guds smerte at mennesker går fortabt, Tro & Mission nr. 6 (kronik)

2006 Hvorfor drive ydremission? Tro & Mission nr. 8
2007 Missionsudfordringen frem mod Jesu genkomst, Budskabet nr. 2
2007 Missionsutmaningen fram till Jesu återkomst, Begrunda, nr. 2

2011 Evangeliet til resten af verden, DBI-posten nr. 3, marts

2011 DBIs missionale profil, DBI-posten nr. 6, august

2013 Jesus er sejrherre, DBI-posten nr. 5, september

2014 De unåedes evangelium – det koster, Budskabet nr. 1

2015 Uanselig og uovervindelig, DBI-posten nr. 4, september