Skip menu and go to contentReturn to homepageGo to our accessibility guide

Kristian Mogensen
Teaching Mission, MA in Missiology

km@dbi.edu
Phone: (+45) 33 69 55 13
 • 1955 Født som tredje af fire søskende i Vostrup, Vestjylland, Danmark, 30. januar.
 • 1981 Gift med Merete Sode Nielsen i Aakirke, Bornholm, Danmark, 21. marts.
 • 1982-1992 Far til Michael (1982), Kenneth (1985), Thomas (1987) og Christina (1992).

Uddannelse

 • 1973 Landbrugets grunduddannelse fra Borris Landbrugsskole.
 • 1975 Landbrugets lederuddannelse fra Hammerum Landbrugsskole.
 • 1983 Missionær diplom fra Luthersk Missionsforenings Missionsskole, Hillerød.
 • 2002 Master i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge.

Ansættelser

 • 1972-1978 Landbrugsmedhjælper, tre ansættelser.
 • 1976 Soldat ved Hvorup Kaserne, Nr. Sundby.
 • 1979 Litteraturmissionær i Luthersk Mission.
 • 1982 Evangelist i Helsingør for Luthersk Mission.
 • 1983-1996 Missionær i Etiopiens Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY), udsendt af Luthersk Mission.
 • 1984-1987 Bibelunderviser, præst og udviklingskoordinator i Galta distrikt.
 • 1988-1992 Bibelskolelærer, præst og koordinator af TEE, evangelisering og kirkebyggeri i Sollamo distrikt.
 • 1993-1995 Leder af Southwest Synod Bible School, Gidole (to-årig evangelistuddannelse)
 • 1995-1996 Lærer ved Pastors Degree Course i Central Ethiopian Synod, Addis Abeba.
 • 1996-1998 Anlægs- og installationsmedarbejder ved GPV International A/S, Tarm.
 • 1998-2004 Lærer ved Luthersk Missions Missionsskole, Hillerød / København.
 • 2004-2006 Leder af Luthersk Missions Missionsskole, København.
 • 2006- Missionslærer ved Dansk Bibel-Institut, København.

Specialisering

 • 2002 M. Phil.: The Bible School as a tool in mission strategy: An investigation of the role of Bible schools in South Ethiopia with special emphasis on the EECMY South West Synod Bible schools.

Erfaring med undervisning, eksamener og supervision

 • 1993-1995 Undervise og eksaminere i NT-bibelfag (Romerbrevet og 1. Timoteus) og Engelsk, desuden vejleder i Pastoral praksis og mentor for studenter ved evangelistuddannelse ved EECMY SWS Bible School i Gidole, Etiopien. Operationelt sprog: Amharisk.
 • 1995-1996 Undervise og eksaminere i Romerbrevet, 1. Timoteus, Hermeneutik, Homiletik og Nyreligiøse bevægelser ved ’Central Ethiopia Synods Pastors Degree Course’ i Addis Abeba, Etiopien. Operationelt sprog: Engelsk.
 • 1998-2005 Undervise, eksaminere og give opgavevejledning i en række diplomakurser: Antropologi, Tværkulturel kommunikation, Kulturmøde, Missionshistorie, Missionsstrategi, GT-bibelfag (2. Mosebog, Amos) og NT-bibelfag (Romerbrevet, Efeserbrevet, 1. Timoteus). Ved Luthersk Missions Missionsskole i Hillerød / København
 • 2003-2006 Undervise og eksaminere i kurser på bachelorniveau: Bibelsk basis for mission, Mission i kulturel og religiøs kontekst og Konfessionskundskab & økumenik. Kurserne var tilbud til bachelorstuderende som var optaget ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge.
 • 2006- Undervise, eksaminere og give opgavevejledning i en række fag på bachelorniveau: Antropologi, Interkulturel kommunikation, Bibelsk basis for mission, Kontekstuel missiologi og Verdensreligioner. Fra 2006-2012 var kurserne integreret i bachelorprogrammet akkrediteret af University of Wales, og har siden august 2012 været en del af bachelorprogrammet ved Fjellhaug International University College i Oslo, Norge.
 • 2006- Mentor for 3-4 studerende pr år ved Dansk Bibel-Institut.
 • 2006-2012 Hovedansvarlig for flere toårige praktikforløb for bachelorstuderende ved Dansk Bibel-Institut. Jeg har været faglig leder, har undervist i pastoral og tværkulturel ledelse, har superviseret studenternes pastorale og tværkulturelle praksis, og har været mentor for deres personlige og spirituelle dannelse.
 • 2008-2012 Hovedansvarlig for tilrettelæggelse af undervisning og program, og deltage og supervisere to faglige og tværkulturelle studierejser á tre uger til Etiopien for bachelorstuderende ved Dansk Bibel-Institut. Jeg har faciliteret refleksion on location, haft opfølgende faglig refleksion og supervision af opgaveskrivning.
 • 2012 Er med i NMM+, et program for åndelig formation og kristent lederskab, som Dansk Bibel-Institut tilbyder studerende.
 • 2012 Undervise og eksaminere i kurserne Antropologi og Interkulturel Kommunikation på tredje år af diploma program, og i kurset Antropologi på bachelorniveau ved Tabor Evangelical College i Hawassa, Etiopien. Operationelt sprog: Engelsk suppleret med Amharisk.

Tillidshverv

 • 1987-1992 Facilitator og underviser i Theological Education by Extension Award Programme (TEE) i Sollamo, Etiopien.
 • 1989-1992 Facilitator for kirkebogsføring i EECMY South Ethiopia Synod, Etiopien.
 • 1990-1992 Team underviser i Christian Maturity Programme, EECMY South Ethiopia Synod, Etiopien.
 • 1994-1996 Styremedlem i Field Committee for Norsk Luthersk Missionssamband i Etiopien.
 • 1997-1998 Prædikant i Luthersk Mission Vestjylland.
 • 1997-1998 Formand for Luthersk Mission i Tarm.
 • 1998- Prædikant i Luthersk Mission Nordsjælland.
 • 2000- Gæsteunderviser i Immanuel Church i København (amharisk talende migrantkirke).
 • 2002-2008 Bestyrelsesmedlem i Tværkulturelt Center, København.
 • 2003- Facilitator i debat om kristendom og bibel, Hundested.
 • 2004- Medlem af TKM-udvalget, udvalg for DBI og samarbejdende organisationer

Medlemskab af videnskabelige selskaber

 • American Society of Missiology (ASM).
 • Dansk Missionsråds Studieudvalg (DMR).
 • Helsjön Fællesskabet (Finlands Teologiska Institut i Helsinki, Fjellhaug Internationale Høgskole i Oslo, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut i København, Menighedsfakultetet i Århus)

Akademisk og administrativt arbejde

Jeg har organiseret følgende seminarer, kurser og temadage

 • Arbejdsseminarer om Tilgivelse i kontekster ved Dansk Bibel-Institut (DBI) og Luthersk Missions Missionsskole (LMM), 1.-2. marts 2004, seminarer i flere kontekster; jura, psykologi, islam (flere oplægsholdere, bl.a. Paul Leer Salvesen).
 • Kompaktkursus i Tværkulturel Kommunikation ved DBI og LMM, 14. – 18. juni 2004 (Hans Aage Gravaas, Øyvind Aadland).
 • Kursus om Mission og menneskesyn ved LMM, 29. nov. – 3. dec. 2004 (flere undervisere)
 • Kompaktkursus om World view and world viewtransformation ved DBI og LMM, 20.-24. juni 2005 (Paul Hiebert).
 • Kurser i Missionærforberedelse ved DBI, juni 2007, juni 2008, juni 2009 og juni 2010, tre ugers kurser (flere undervisere).
 • Kurser i Tværkulturelt Lederskab ved DBI, sept. 2007 og april 2012 (Ph.d. Knud Jørgensen); okt. 2008 (Jørn Lemvik).
 • Temadag om Kommunikation og bibeloversættelse ved DBI, oktober 2009 (Iver Larsen, Wycliffe)
 • Temadag om Nordkorea: Hovedlinjer i kirke- og missionshistorie og Kristen i spænding mellem vidnetjeneste og socio-politisk engagement, april 2010 (Kim Sang Hun, Tim Peters)
 • Temadag Gud bevæger sig – gør vi? Temadagen var opfølgning på missionskonferencen i Cape Town 2010 og var arrangeret af DBI i samarbejde med Dansk Missionsråd, Evangelisk Alliance og DBI-samarbejdsorganisationer, maj 2011 (oplægsholdere David Zac, Rolf Kjøde m.fl.)

Jeg har planlagt og været koordinerende leder af to tre ugers studieture til Etiopien for DBIs bachelorstuderende, august 2005 og februar 2008

Siden 2002 har jeg i regi af TKM-udvalget ved DBI organiseret TKM-arrangementer og inspirationsbesøg ved internationale kirkefolk og samarbejdende organisationers internationale missionærer.

Siden 2006 har jeg fungeret som TKM-udvalgets referent med ansvar for tilrettelæggelse af dagsorden.

Siden 2005 har jeg været involveret i beskrivelsen af DBIs bachelorprogram, akkrediteret ved University of Wales (2006-2012) og ved Fjellhaug Internationale Høgskole (2012-).

2006-2012 Ansvarlig koordinator af tværkulturel og pastoral praksis for bachelorstuderende.

Jeg har omfattende administrativ erfaring fra en række ansættelsesforhold og tillidshverv (se ansættelser og tillidshverv)

Bogbidrag

 • 1994 Ledt på rette veje, i Ud i al verden, Luthersk Missionsforenings Missionsskole, Hilleroed
 • 1998 Somalierne: Glemt – men ikke af Gud!, i Høsten er stor, Dansk Luthersk Forlag, Hilleroed

Artikler

 • 1987 Oplæring gennem sang, Budskabet
 • 1989 Nye kirker i nye landsbyer, Missionsvennen
 • 1993 Sollamo – et hjørne af Guds rige i Etiopien, Båndet
 • 1995 Oplæring – et fælles ansvar og enhver kristens ret, Budskabet nr. 1
 • 1995 Er de tomme pladser alene Guds ansvar? Missionsvennen nr. 18
 • 1996 Udfordringer netop nu i Etiopien, Missionsvennen nr. 8
 • 2002 Missionærrekruttering, Tro & Mission
 • 2003 Folkeslagenes håb, Tro & Mission nr. 11
 • 2003 Mellem Bibelens autoritet og subjektiv forståelse, Budskabet nr. 4
 • 2003 Verdensmissionen i dag, www.lmu.dk
 • 2004 Mission på seks kontinenter, DBI-posten nr. 3, marts
 • 2006 Guds smerte at mennesker går fortabt, Tro & Mission nr. 6 (kronik)
 • 2006 Hvorfor drive ydremission? Tro & Mission nr. 8
 • 2007 Missionsudfordringen frem mod Jesu genkomst, Budskabet nr. 2
 • 2007 Missionsutmaningen fram till Jesu återkomst, Begrunda, nr. 2
 • 2011 Evangeliet til resten af verden, DBI-posten nr. 3, marts
 • 2011 DBIs missionale profil, DBI-posten nr. 6, august
 • 2013 Jesus er sejrherre, DBI-posten nr. 5, september
 • 2014 De unåedes evangelium – det koster, Budskabet nr. 1