Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Ph.d.-forsvar med udmærkelse!

Det var en historisk dag for DBI, da Christian Canu Højgaard i DBIs lokaler forsvarede sin ph.d.-afhandling med udmærkelse foran et online dommerpanel.

Af Børge Haahr Andersen, rektor

For første gang nogensinde var Dansk Bibel-Institut ramme om noget så usædvanligt som et ph.d.-forsvar. Egentlig skulle Christian Canu Højgaard have forsvaret sin afhandling i Gammel Testamente på Vrije Universiteit i Amsterdam. Men på grund af coronarestriktioner foregik forsvaret online. Christian Canu Højgaard stod altså i undervisningslokalet på DBI og talte til en computer i overværelse af cirka 25 mennesker, mens den lærde bedømmelseskomite fra Holland, Tyskland og England kunne ses på en storskærm.

På Vrije Universiteit er der et højtideligt ritual knyttet til et ph.d.-forsvar. Det var knap så tydeligt, når det foregik online. Men der blev indledt med skriftlæsning og ”in the name of the Lord” – og så følte vi os godt hjemme på DBI.

Hellighedsloven i 3. Mosebog

Christian Canu Højgaard begyndte i 2010 på DBI som teologistuderende. Han udmærkede sig i Gammel Testamente og blev opdaget af vores to professorer i faget. Derfor fortsatte han som ph.d.-studerende i Amsterdam efter at være blevet cand.theol. Christians ph.d.-emne var ”Hellighedsloven i 3. Mosebog 17-26”, som han har undersøgt med computerteknik, en række særlige grammatiske teknikker – samt demonstreret, hvordan man ved hjælp af tværfaglige metoder kan trænge dybt ind i den bibelske tekst. Se mere om det nederst på siden.

Opponentgruppen på fem lærde specialister og professorer stillede spørgsmål, og Christian svarede med den ro og venlighed, som altid præger hans fremtoning. Ikke altid kunne vi andre følge med i detaljerne, men vi kunne forstå, at det var meget relevante spørgsmål, og at der var stor tilfredshed med svarene.

Cum laude – med udmærkelse

Efter en time lød en klokke, og så trak bedømmelseskomitéen sig tilbage for at votere. Efter tyve minutter vendte de tilbage og meddelte, at de med stor glæde havde godkendt afhandlingen og forsvaret ”cum laude”. Det sidste betyder ”med udmærkelse”, og det er en sjælden ære, som kun overgår ca. 5 % af ph.d.-afhandlingerne.

Så var forsvaret afsluttet, og vi fortsatte med et knap så højtideligt ritual med smørrebrød og taler sammen med DBI’ere, familie og venner til Christian i kaffestuen. Vores to GT-professorer var synligt stolte af, at vores lille institution har produceret en så lærd GT-forsker, hvis arbejde kan være en platform for hans virke i Skandinavien og internationalt de kommende år.

En god dag for DBI

Det var en god dag i DBIs historie, og den viser, at der er en ny generation af lærere og forskere på vej, som både kan gøre sig gældende som forskere i et internationalt miljø og kan formidle Bibelens budskab jævnt og folkeligt til menigheder og bagland. Oven på fodboldnederlaget til England dagen før havde vi brug for lidt oprejsning. Det kom så allerede dagen efter i form af ph.d.-forsvaret i hellighedsloven fra en ung mand fra Herning.

DBI ønsker Christian Canu Højgaard hjertelig tillykke!

Hvad drejer afhandlingen sig om?

Christian Canu Højgaard, Roles and Relations in Biblical Law: A Study of Participant Tracking, Semantic Roles, and Social Networks in Leviticus 17–26 (Ph.D. diss., Amsterdam, Vrije University, 2021).

I 3. Mosebog 17-26 formidler Moses Guds vejledning om, hvordan Israels gudstjeneste og den enkeltes liv skal formes af Guds hellige vilje under ørkenvandringen og fremover. Der nævnes 58 forskellige personer eller grupper, og med Christians afhandling er det første gang, at nogen har forklaret deres indbyrdes forhold med helt præcise IT-værktøjer. Denne banebrydende afhandling sporer Guds, Moses’, Israels og alle de andres rolle igennem hele teksten og forklarer gennem betydningen af de sproglige formuleringer, hvordan hver enkelt skal handle i forhold til Guds lov.

Hvis du vil læse mere detaljeret om afhandlingen er der en anmeldelse på http://etcbc.nl/bible/using-the-etcbc-database-for-exploring-social-networks-in-biblical-law/