Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Torben Kjær udgiver sit livsværk

Bogen "Naturlig åbenbaring" af Torben Kjær indeholder ifølge forfatteren selv hans livsværk - det han har arbejdet med siden 90'erne.

Det var en meget tilfreds Torben Kjær, der midt i sommerferien kunne tage imod en stor palle med eksemplarer af hans bog om det emne, han selv betegner som sit livsværk: Naturlig åbenbaring – med udgangspunkt i Rom 1,18-2,16.

Bogen er et grundigt eksegetisk studium af den græske tekst og et bidrag til forståelsen af en central tekst med hensyn til Guds åbenbaring, menneskets eksistens og skyld og Guds vrede.

Bogen er udgivet af Bache og Kjær og koster 200 kr. Den kan købes på DBI ved henvendelse til dbi@dbi.edu.

“Naturlig åbenbaring” tager fat på versene i Rom 1,18-2,16. De siger noget om, hvad mennesket ved om Gud og hans lov. Paulus viser, hvordan Gud har åbenbaret sig via det skabte, naturen og historien, og ud fra denne tekst er det muligt at indkredse den naturlige gudsåbenbarings indhold og beskrive menneskets forhold til den. Den er bevaret, men afvist og undertrykt.

I Rom 1,18-2,16 viser Paulus også, hvordan Gud har åbenbaret sin lov ved at skrive sine bud i menneskets hjerte, og ud fra denne tekst er det muligt at indkredse den naturlige lovs indhold. Den svarer til de ti bud, som mennesket delvist undertrykker og delvist følger.

Om bogen skriver Torben Kjær

“Jeg har fået lov til at præsentere min nye bog. Med et strejf af ironi har jeg kaldt den for mit faglige livsværk. Det er i hvert fald mit faglige hovedværk, da det er den bog, jeg har lagt mest tid og energi i. Jeg husker ikke præcist, hvornår jeg begyndte, men det må være omkring 1994. En første udgave var færdig i 2005, og da den lå lidt for længe, skulle den opdateres med hensyn til nyere litteratur, og det fik jeg først taget mig sammen til i efteråret. Og nu er den der.

Denne præsentation er jo en slet skjult salgstale, og hvis jeg nu skal blive i det slet skjulte, vil jeg antyde tre grunde til at købe bogen. For det første er det en smuk bog. Alene på grund af forsiden og opsætning kan man ikke andet end købe den. For det andet støtter man DBI ved at købe bogen, da pengene går i DBI’s kasse, og DBI er jo et godt firma at støtte. Og hvis disse to grunde ikke er nok, så er der en tredje grund, og det er indholdet i bogen. Måske lyder naturlig åbenbaring og Rom 1,18-2,16 ikke som det mest relevante i teologien eller det mest spændende, men der er rigtig meget teologi og rigtig meget relevans over de problemstillinger, som denne tekst kommer ind på.

For eksempel: Hvad ved mennesker om Gud? Her kommer naturlig åbenbaring ind. Vi skelner jo mellem den specielle åbenbaring, og den har vi i Bibelen, og så den naturlige åbenbaring, og den har vi i den skabte verden, i naturens årstider og i historiens gang. Det er en åbenbaring uden ord, men tilgængelig for alle. En af de rigeste tekster om dette er denne tekst. Paulus viser, at Gud har åbenbaret sig for alle, at alle kender Gud, sådan som han har åbenbaret sig, men at alle afviser og undertrykker denne åbenbaring. Det har betydning for mission, for alle mennesker ved inderst inde, at Gud findes.

For eksempel: Hvad ved mennesker om Guds lov? Det handler om det, vi kalder for den naturlige liv. Den rigeste tekst om dette er Rom 1,18-2,16. Paulus viser, at Gud har skrevet sine bud i ethvert menneske hjerte. Nogle følger den. Andre afviser den. Men det betyder, at ethvert menneske har indbygget i sig en etisk grundstruktur.

For eksempel: Hvordan definerer vi Guds vrede? Vrede kan godt være et diffust begreb, men den rigeste tekst om Guds vrede i NT er denne tekst. Her har vi en mulighed for at indkredse, hvad vrede er, og hvordan denne vrede manifesterer sig i tiden nu i menneskers liv og på dommens dag.

For eksempel: Hvordan skal vi stille os til homoseksualitet? Den vigtigste tekst i NT er Rom 1,26-27, som jo er en del af min tekst. Der er ingen tvivl om, at Paulus skriver om seksuelle forhold mellem kvinder og seksuelle forhold mellem mænd. Men hvilken form for homoseksuel praksis er det? Og hvorfor kalder Paulus nogle seksuelle forhold for unaturlige? Dette spørgsmål om homoseksualitet vil forfølge os i mange år i kirke og missionshus. Her er der en mulighed for at sætte sig ind i det, tage stilling og være påklædt til diskussionen.

Til sidst: Bag alt dette dukker der et billede frem af, hvad et menneske er. I Guds åbenbaring af sig selv og sin lov tegnes der også et billede af det sande og virkelige menneske. Det er et menneske, der er skabt til at tilhøre Gud og kun kan realisere sig selv i forholdet til Gud og i livet efter Guds bud. Når Gud åbenbarer sig, åbenbarer han også, hvem vi er.

Min bog er et grundigt eksegetisk studie af den græske tekst og med diskussioner med andre positioner, men man kan godt få meget ud af den, selvom man ikke er så begejstret for græsk.

Disse var ordene.”