Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Carsten Elmelund Petersen
Lektor emeritus i systematisk teologi

cep@dbi.edu
Tlf.: 2344 5622

CV

Uddannelse

 • Cand.theol. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1991
 • Ph.d. fra Det teologiske fakultet, Københavns Universitet 1995
 • Norsk førsteamanuensis 2002
 • Dansk lektor 2002

 

Primære kompetenceområder

 • Systematisk teologi
 • Teologisk etik
 • Filosofihistorie

 

Aktuelle forskningsområder

 • Teologisk etik
 • Tværkulturel etik
 • Dansk systematisk teologi efter 1900
 • Tolkning af Jesu døds betydning

 

Publikationer

Udgivelser:

Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de danske biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, (Fredericia: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, m.fl. 1996).

Carsten Elmelund Petersen: Troens gerning. Forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske udgangspunkt, (Oslo: Solum Forlag 1997).

Carsten Elmelund Petersen (red.): Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009).

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! – En kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia:    Forlagsgruppen Lohse 2015), E-bog.

 

Artikler:

Carsten Elmelund Petersen: Porvoo-dokumentet – fremskridt eller tilbageslag? Præsteforeningens Blad 1995/9, pp. 190-194.

Carsten Elmelund Petersen: Gælder de 10 bud stadig? – overvejelser om en bibelsk etik i dag, DBI-posten august 1995, p. 6.

Carsten Elmelund Petersen: ‘TRO OG DYDIGHED Hans Nielsen Hauge mellem oplysning og pietisme – med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814’, Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, 1/1996, pp. 3-21.

Carsten Elmelund Petersen: Etik mellem Luther og Barth. En analyse og vurdering af N.H. Søes teologiske etik, Dansk Teologisk Tidsskrift 2/1996, pp. 106-124.

Carsten Elmelund Petersen: Pagtens ark – fortid eller fremtid? Budskabet 3/1996, pp. 53-56.

Carsten Elmelund Petersen: Hans Nielsen Hauge mellem oplysning og pietisme – med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814, Nemalah 2/1996, pp. 60-77.

Carsten Elmelund Petersen: Luthersk nej til Porvoo i Danmark, Fast Grunn 6/1996, pp. 364-368.

Carsten Elmelund Petersen: Homoseksualitet og biseksualitet – et umage par. En kritisk analyse af 25 års dansk kirkelig debat om homoseksualitet, i Carsten Elmelund Petersen (red.): Kærligheden glæder sig ikke over uretten, Fredericia 1996, pp. 7-39.

Tilgængelig på internetsadressen: https://www.dbi.edu og via http://lohse.dk/kaerligheden-glaeder-sig-ikke-over-uoverensstemmelse.html

Carsten Elmelund Petersen: Skal homoseksuelle par have kirkelig velsignelse af deres parforhold, Nemalah 1/1997, pp. 14-18.

Carsten Elmelund Petersen: Ordets og Åndens etik. En analyse af Leiv Aalens etik, Tidsskrift for Teologi og Kirke 1/1997, pp. 1-23.

Carsten Elmelund Petersen: Apologetikkens mulighed og begrænsning – belyst ud fra Erik Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning, i: Teologi for tanken og troen. Festskrift til Aksel Valen-Sendstad 65 år, (Aarhus: Kolon 1997), pp. 163-179.

Carsten Elmelund Petersen: Det 6. bud og kærlighedsbudet, DBI-posten august 1997, p. 6.

Carsten Elmelund Petersen: Homoseksualiteten og dødsstraffen i GT, Budskabet 3/1997, p. 45-49.

Carsten Elmelund Petersen: Troens etik – Et bidrag til debatten om skabelsesetik og/eller gudsrigeetik – belyst ud fra Erik Pontoppidans teologi, Nemalah 3.-4./1997 (Særudgave i anledning af DBI’s 25-års jubilæum), København 1997,3-24.

Carsten Elmelund Petersen: Hans Nielsen Hauge – Én kaldsoplevelse blandt flere, Fast Grunn 6/1997, pp. 380-385.

Carsten Elmelund Petersen: Viljen, troen og dyden – Om den danske oplysnings indflydelse på Hans Nielsen Hauge, Præsteforeningens Blad 1998/25, pp. 566-574.

Carsten Elmelund Petersen: Livets bud og etiken, Fast Grunn 1998, pp. 246-249.

Carsten Elmelund Petersen: De ti buds op- og nedtur, Nemalah 2/1999, pp. 25-31.

Carsten Elmelund Petersen: Sandheden og demokratiet, DBI-posten maj 1999, p. 1.

Carsten Elmelund Petersen: Bibelsk perspektiv på kloning, DBI-posten august 1999, p. 2

Carsten Elmelund Petersen: Dom efter gerninger Indre Missions Tidende 47-1999, pp. 16-17.

Carsten Elmelund Petersen: Den etiske udfordring fra befrielsesteologien, Budskabet 3/1999, pp. 33-37.

Carsten Elmelund Petersen: Etik i Gisle Johnsons kølvand – status ved et 100årsjubilæum, Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2000, pp. 75-81.

Carsten Elmelund Petersen: En global verden – en global etik? DBI-posten 10/2000, p. 3.

Carsten Elmelund Petersen: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – En vurdering af den endelige version af et katolsk-luthersk dokument, i: Lars Jensen, Peter Olsen og Jens Jørgen Rasmussen (red.): Teologi med hjertet – Festskrift til Niels Ove Vigilius, (København: Dansk Bibel-Institut 2001, pp. 142-156).

Carsten Elmelund Petersen: Dyret i Bibelen – om dyr i frelseshistorien, DBI-posten 8/2001, p. 7.

Carsten Elmelund Petersen: Samfundet som værner om menneskelivet, Mørke og Lys 1/2002, pp. 6-7.

Carsten Elmelund Petersen: De ti Bud – livets etik, Indre Missions Tidende 37/2002, pp. 14-15

Carsten Elmelund Petersen: Det første bud: Gudsforholdets etik, Indre Missions Tidende 46/2002, pp. 16-17.

Carsten Elmelund Petersen: Kierkegaards kristne kærlighedsetik, DBI-posten 1/2003, p. 3.

Carsten Elmelund Petersen: Det andet bud: Ret brug af Guds navn, Indre Missions Tidende 3/2003, pp. 14-15.

Carsten Elmelund Petersen: Det tredje bud: Guds bud imod stress, Indre Missions Tidende 11/2003, pp. 14-15.

Carsten Elmelund Petersen: Det fjerde bud: Godt for forældre og børn, Indre Missions Tidende 20/2003, pp. 14-15

Carsten Elmelund Petersen: Moseloven, sharialoven og Jesu undervisning, DBI-posten 7/2003, p. 4

Carsten Elmelund Petersen: Det femte bud: I livets tjeneste,      Indre Missions Tidende 34/2003, pp. 14-15.

Carsten Elmelund Petersen: Den lutherske toregimentelære,  Liv i troen oktober 2003 pp. 5-6

Carsten Elmelund Petersen: Det sjette bud: Det nærmeste menneske, Indre Missions Tidende 46/2003, pp. 16-17.

Carsten Elmelund Petersen: Det syvende bud: Forskel på dit og mit, Indre Missions Tidende 50/2003, pp. 16-17.

Carsten Elmelund Petersen: Det ottende bud: Sandhedens værn, Indre Missions Tidende 03/2004, pp. 18-19

Carsten Elmelund Petersen: Det niende og tiende bud: Hjertets begær, Indre Missions Tidende 07/2004, pp. 16-17

Carsten Elmelund Petersen: Tro virksom i gerning, Indre Missions Tidende 18/2004, pp. 12-13.

Carsten Elmelund Petersen: Hold fred med alle mennesker, om det er muligt – etiske refleksioner omkring og fred, Til Tro – et kristent studentermagasin 3/2004, pp. 4-5.

Carsten Elmelund Petersen: Fri forkyndelse og diakoni – kan vi lære noget af Hans Nielsen Hauge?, DBI-posten 08/2004, p. 7.

CarstenElmelund Petersen: Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter – systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven? http://www.see-j.net/  Hiphil vol.1 (2004), (pp.1-10). http://www.see-j.net/index.php/hiphil/issue/view/3

Carsten Elmelund Petersen: Jesus som sejrherre, DBI-posten 03 marts 2005, p. 4.

Carsten Elmelund Petersen: Jesu offer – soning for synd, DBI-posten 04 april 2005, p. 4.

Carsten Elmelund Petersen: Jesu død og hjertets kærlighed, DBI-posten 05 juni 2005, p. 4

Carsten Elmelund Petersen: Frygt og Bæven – Om det eksegetisk holdbare og udfordrende i Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22, http://www.see-j.net/ Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-9). http://www.see-j.net/index.php/nt/issue/view/9

Carsten Elmelund Petersen: Helliggørelsen – Sejr over synden? http://www.see-j.net/  Nordisk Teologi Årgang 1(2006), (pp. 1-7). http://www.see-j.net/index.php/nt/issue/view/9

Carsten Elmelund Petersen: Hvor meget sandhed er der i de andre religioner? DBI-posten 01 januar 2007, p. 8-9.

Carsten Elmelund Petersen: Gud og kejseren – Balancepunktet i toregimentelæren Unikum Årsskrift 2007, pp. 110-11.

Carsten Elmelund Petersen: Det liv, der leves! DBI-posten 01-2008, p. 7.

Carsten Elmelund Petersen: Ateismens fremmarch DBI-posten 03-2008, p. 16.

Carsten Elmelund Petersen: Julens budskab – et ægte paradoks! DBI-posten 09-2008, pp. 06-08.

Carsten Elmelund Petersen: Det kristne liv på jorden, i: Sverre Bøe (red.): Teologen Carl Fr. Wisløff – En antologi hundre år etter hans fødsel, (Oslo: FMH-forlaget 2008), pp. 99-111.

Carsten Elmelund Petersen: Forord, i: Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009), pp. 7-8.

Carsten Elmelund Petersen: Kaldet til etik – Hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm, i: Troen, teksten og konteksten – Festskrift til Torben Kjær, (Hillerød: LogosMedia 2009), pp. 251-276.

Carsten Elmelund Petersen: Vi vil have Gud tilbage i kirken, DBI-posten 05-2009, p. 16

Carsten Elmelund Petersen: Etik og penge – et problem? Budskabet 04 2009, pp. 26-29

Carsten Elmelund Petersen: Så forskelligt er det altså ikke, Indre Missions Tidende 29/30-2010, pp. 13-15.

Carsten Elmelund Petersen: Af alle stammer og tungemål DBI-posten 07 september 2010, p. 16.

Carsten Elmelund Petersen: En god Gud i en ond verden Til Tro # 5, 2010, pp. 24-25

Carsten Elmelund Petersen Samkønnet sex i historisk lys (38 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt  http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/110/97

Carsten Elmelund Petersen: Hyperåndelighed uden jordforbindelse – Om samkønnet sex – og slægtens og åndens samhørighed (27 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt  http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/111/98

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Høringssvar til Rapporten om folkekirken og

registreret partnerskab (6 sider). DBI hjemmeside: https://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/DBI%20udtalelser/Hoeringssvar%20fra%20DBI%20og%20MF.pdf

Carsten Elmelund Petersen og Asger Chr. Højlund: Et dramatisk skridt med alvorlige

konsekvenser, kronik Kristeligt Dagblad 14. december 2010.

Carsten Elmelund Petersen: Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen! – Om folkekirken og

registreret partnerskab, december 2010 (14 sider) Nordisk Teologi 2010 http://www.see-j.net/index.php/nt  http://www.see-j.net/index.php/nt/article/view/120/107

Carsten Elmelund Petersen: … Og Gud hvilede i weekenden … DBI-posten 02 februar 2013 pp. 12-13.

Carsten Elmelund Petersen Fra Jordrystelsen til evighedens forandring i: Villy Jakobsen m.fl. Søren længe leve! 10 taler til en 200-dårig, (Fredericia: Logosmedia 2013), pp. 83-90.

Carsten Elmelund Petersen: Sort etik med transkontekstuel inspiration, Dansk Teologisk Tidsskrift 3/2013, pp. 21-39.

Carsten Elmelund Petersen: Kampen for humanitet – Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 03-04/2013 s. 303-314.

Carsten Elmelund Petersen: Kristus-tro indebærer kristen etik, Budskabet 06 november 2013, pp. 14-17.

Carsten Elmelund Petersen: Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger, Theophilos vol. 6, nr 2/2013, pp. 33-47.

Carsten Elmelund Petersen: Min yndlingslignelse: Kongesønnens bryllup DBI-Posten #05 – Oktober 2014, pp. 12-13.

Carsten Elmelund Petersen: For fællesskabet! Et afrikansk element i den sorte befrielsesetik Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 3 2014 – Årgang 68, pp. 131-148.

Carsten Elmelund Petersen: Magt på godt og ondt – og Black Power, Theophilos vol. 8 nr. 2, 2015, pp. 145-159.

Carsten Elmelund Petersen:  Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk? Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 1/2015, pp. 21-37.

Carsten Elmelund Petersen: Den altafgørende påklædning Budskabet 02 marts 2015, pp. 22-25.

 

Carsten Elmelund Petersen: Kærlighedens fænomenologi, TANKEN #14, Foråret 2015, pp. 17-19

Carsten Elmelund Petersen: Küngs globaletik – universel eller blot transkontekstuel? i: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole.  Festskrift til Arne Redse, (Kristianssand: Portal Forlag 2015), Kyrkjefag Profil nr. 24, pp. 154-168.

Carsten Elmelund Petersen; En forsmag på nyskabelsen, Budskabet 04 august 2015, pp. 18-21.

Carsten Elmelund Petersen, Henrik Højlund, Flemming Baatz Kristensen, Børge Haahr Andersen og Hans-Ole Bækgaard: Skal frihed for nogle medføre tvang for andre?, kronik i Kristeligt Dagblad 4. november 2015.

Carsten Elmelund Petersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! – En kritisk      rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, (Fredericia: Forlagsgruppen Lohse 2015), s. 1-55. E-bog (gratis) Tilgængelig på: http://lohse.dk/kaerligheden-glaeder-sig-ikke-over-uoverensstemmelse.html

Carsten Elmelund Petersen: Hvad er et menneske? DBI-posten #04 – september 2016, s. 12-13.

Carsten Elmelund Petersen: Monoteistiske brikker til etikkens puslespil Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 201701/ 44 årgang, pp. 53-67 https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27208

Carsten Elmelund Petersen: Religionsfriheden er ikke hvad den engang var Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskab årgang 71, 1/2017, p. 32-45 http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/4_%231_2017_Carsten%20Elmelund%20Petersen_Religionsfriheden.pdf

Carsten Elmelund Petersen: Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb Theophilos vol 9 nr. 1, 2017, s. 30-43.

Carsten Elmelund Petersen: Syndernes ophør? Er der en bagatelgrænse for synd? Hvad siger Luther om helliggørelse?, DBI-posten #05 – Oktober 2017

Carsten Elmelund Petersen: Guds bud gælder både i åndeligt og verdsligt regi: Toregimentelæren i aktuel belysning, Budskabet 4/2017, s. 14-17.

 

Erhvervserfaring

 • Forskningsstipendiat Forskerakademiet 1992-1993
 • Studieophold Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo 1992-1993.
 • Adjunkt i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut 1993-2002.
 • Lektor i systematisk teologi ved Dansk Bibel-Institut fra 2002.
 • Studieleder ved Dansk Bibel-Institut/University of Wales 2010-2012.
 • Konstitueret sognepræst i Den danske Folkekirke 2013 (4½ måned)
 • Førsteamanuensis ved Fjellhaug International University College fra 2012.
 • Leder af seminar for systematisk teologi i Hellsjön-konferencen

 

Medlem forskerfællesskab

 • Hellsjön-konferencen
 • Nordisk systematikerseminar

 

Tillidshverv

Medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant


Udgivelser