Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

DBI siger stadigvæk ja til tjenestedeling

Udtalelse fra Dansk Bibel-Instituts styrelse efter høring i lærergruppen.

På Dansk Bibel-Institut ønsker vi at sige ja til meningsfulde stillinger til kvindelige teologer og andre, der vil bruge deres uddannelse og nådegaver på fuldtid i lokale menigheder og organisationer. DBI vil fortsætte med at uddanne kvindelige teologer, og vi støtter vores bagland i at finde stillinger til kvinder, der ønsker at bruge deres arbejdstid på fuldtid i kristent arbejde.

Samtidig er det sådan, at i de 47 år, DBI har eksisteret, har folkekirken, DBI og vores bagland i de gamle vækkelsesbevægelser diskuteret ordningen med kvindelige præster i den danske folkekirke. Lærere og bestyrelse på DBI betragter ordningen med kvindelige præster som uforenelig med klar bibelsk vejledning. Vi mener ikke, at den seneste forskning har fremkommet med resultater, der giver os anledning til at ændre dette syn.

I den nuværende debat ønsker vi i fællesskab at sige 4 grundlæggende ting:

1. Bibelen er øverste norm også i dette spørgsmål

Arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder skal afgøres ud fra Bibelen og ikke ud fra tidsånden. At Bibelen er den øverste norm for en kristen kirke og for en kristen uddannelsesinstitution burde være selvklart. Vi ved, at det i vores tid opfattes endog særdeles suspekt at begrunde et læremæssigt eller etisk spørgsmål ud fra Bibelen. Men vi ønsker på DBI at være en modkultur til tidsånden, og vi regner os for bundet i vores samvittighed til Ny Testamentes ord, fordi vores kristne tro står og falder med, at Bibelen er vores øverste norm.

2. Mænd og kvinder er ligeværdige, men kun mænd er kaldet til at optræde som hyrde og lærer i menigheden

Bibelen beskriver mænd og kvinder som både fuldt ligeværdige og forskellige. Den sætter rammer for mænds og kvinders roller og funktioner i menigheden. Disse roller og funktioner begrunder Bibelen særligt med den måde, Gud har skabt og designet mennesket, menigheden og menighedens relation til Kristus på. Rammerne indebærer en arbejdsfordeling i menigheden, hvor opgaven med – og ansvaret for – formidling af den apostolske tradition med en hyrde og lærers myndighed er forbeholdt mænd. Der er ikke antydning af noget situationsbestemt og tidsbegrænset ved den formaning i de tekster, som taler om dette. Tværtimod begrundes det i Guds skabelse og i Guds ordning for mennesket. Derfor finder vi det også forpligtende i dag. Vi mener, at blandt andet ordningen i folkekirken med kvindelige præster er et brud på disse rammer og derfor må vi sige nej til denne konkrete ordning.

3. Derfor skal vi og vores bagland arbejde for gode stillinger til kvindelige teologer

Det er ikke altid enkelt, hvordan tjenestedelingen mellem kvinder og mænd præcist omsættes til nutidens menighedssituation. I folkekirken har man mulighed for at lave en god arbejdsfordeling mellem præster og kirke og kulturmedarbejdere (tidligere sognemedhjælpere). Nu er der godt 400 sådanne. Der kunne godt være det dobbelte, og det kunne løse et stort behov for både at inddrage mandlige og kvindelige tjenester i menighedens fællesskab. I de kirkelige organisationer bør man lave flere meningsfulde stillingsbeskrivelser til kvindelige teologer m.fl., sådan at man bliver bedre til at udnytte både et bibelsk ja og et bibelsk nej til at inddrage begge køn.

4. Alle m/k er velkommen til at gøre brug af DBI

På DBI optager vi alle de studerende, der er fagligt kvalificerede. Det betyder også, at kvindelige studerende, som ikke er enig i ovenstående, er velkommen til at gøre brug af uddannelsen og fællesskabet. Det gælder også, hvis de kvindelige studerende vil være præster. Vi binder ikke nogens samvittighed, men tilskynder alle til at binde samvittigheden til Guds ord i de bibelske skrifter. Vi vil på sigt gerne udvide vores uddannelsestilbud, sådan at de også bedre tilgodeser, at Gud har skabt to køn, for at de i fællesskab skal tjene i de kristne menigheder til gavn for fællesskabet.

 

Christian Lund Pedersen, formand

Ebbe Kaas, næstformand

Børge Haahr Andersen, rektor

Dansk Bibel-Institut