Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

DBI er gået online!

Men både undervisning og administration fungerer - næsten - som normalt!

Kære venner af DBI!

Flere af jer har spurgt, hvordan vi klarer os på DBI i denne tid – og det korte svar er: Jo tak, vi har det godt efter omstændighederne! Vi håber, at I også har det godt!

Onsdag den 11. marts lukkede statsministeren alle skoler og uddannelsessteder. Det gjorde så også de private uddannelsessteder, som FIUC-CPH på DBI – og alle danske kirker.

Kun i helt særlige krigssituationer har danske kirker været lukkede, så vi er havnet i en historisk meget underlig situation.  Nu må vi formodentlig fejre langfredag og påskedag i vores hjem i stedet for i kirken. Det bliver svært ikke at kunne synge de stærke påskesalmer i menigheden – og i menighedens storfamilie dele den sorg over synden, som førte til Jesu død på korset, og den glæde over opstandelsen, som er den livsgnist, der bærer vores tro. Men sådan bliver det, og vi må glæde os over, at Guds muligheder for at nå os med sit ord også gælder den gudstjeneste, vi kan holde i vores hjem.

Læs rektors blog om at fejre påske hjemme

Undervisningen er rykket online

På DBI fortsætter lærerne med at undervise og forske, corona eller ej. Undervisningen er konverteret til netundervisning, og det har vi en vis træning i. De fleste studerende klarer denne omstilling godt. Enkelte hænger lidt og vil få det svært, hvis situationen skal fortsætte for længe. Når man sidder alene og skal lytte og arbejde, kan man ikke på samme måde få gavn af klassen. Men det er en god øvelse at lære at skulle motivere sig selv, og lærerne er generelt fortrøstningsfulde. Fjellhaug i Norge får en række muligheder serveret fra de norske myndigheder, og det gør, at selv om corona-restriktionerne skulle strække sig hen over eksamensperioden i maj, så vil stadig være muligt for vores studerende at følge med.

I administrationen kan vi også stort set arbejde hjemmefra. Kun økonomimedarbejderen sidder dagligt på DBI og passer arbejdet med gaver og udgifter.

Svært at reklamere for uddannelsen

Lærerne har generelt fået mere tid, fordi møder og aftaler i baglandet bliver udskudt eller aflyst. Det vil give travlhed til efteråret og det kommende år. Men det, som er værre, er, at vi havde planlagt et fremstød for vores nye uddannelse. Denne forklarer vi bedst i øjenhøjde med de unge mennesker, som måtte være interesserede, og vi havde udtænkt os KFSs påskelejr, diverse bibelskoler, KG, LTC, LMs landsmøde m.v. som nogle af de stede, vi gerne ville have været med.

Studerende fortæller

Nu lægger vi i stedet en del ting ud på vores facebook-side. Her kan I læse mange fine historier fra de studerende om deres vej til teologi. Vi håber, at de unge vil dele materialet til andre, sådan at vi derigennem får formidlet et kald til at læse 3-4 år på DBI med henblik på at stille sit arbejdsliv til rådighed for evangeliet.

Evangeliet er udødelighedens lægemiddel

Den eneste sande trøst, som vi mennesker har i disse coronatider, er det evangelium, der forkynder Jesu sejr over døden. Dette udødelighedens lægemiddel har vores folk og hele verden brug for som aldrig før. Derfor må vi bede og arbejde for, at en ny generation kommer på banen.

Årsmødet udsættes

Også vores traditionsrige årsmøde må udsættes. Vi har valgt at udskyde Kurt Dalsgaards foredrag i et år, men at bringe de orienterende indslag på nettet. De kommende dage vil vi lægge en række korte indslag på, sådan at alle i hele landet kan få et indtryk af årets gang på DBI. Vi plejer at få spørgsmål og input til samtale. Dette kan I hver især gøre i form af mails og henvendelser til os , der har vores gang på DBI.

Teologistuderende for en dag?

Vi har også en samling d. 16. april for kommende studerende. Måske må vi udskyde dette arrangement, men vi håber, vi kan afholde det, sådan at unge mennesker i ro og mag kan overveje, om DBIs to bacheloruddannelser er noget for dem. Muligvis laver vi et online møde, som vi inviterer til. Følg med på vores hjemmeside og på DBIs facebookside, så ser I, hvordan det går.

Bed!

”Kast alle jeres bekymringer på ham”, skriver Peter i 1. Pet 5,17. Det må vi gøre i disse underlige tider, hvor en virus skaber kollektiv frygt for sygdom og død, og hvor ensomhed, arbejdsløshed, økonomisk krise og angst også præger de kristne miljøer. Men vi har en unik mulighed. Bønnens mulighed, som er blevet fremmed for mange i vores folk, men som vi kender, og må benytte.  Kristus er den gode hyrde. Hans omsorg dækker os, uanset hvad der sker.

God påske og kærlig hilsen fra alle os på DBI

Børge Haahr Andersen