Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Book foredrag til reformationsjubilæet 2017

Det er nu, man skal booke spændende foredrag til fejringen af 500-året for reformationen. Dr.theol. og kirkehistoriker Finn Aa. Rønne tilbyder fire spændende foredrag.

Luther og reformationen – basic facts

Vi vil se på baggrunden for og de vigtigste begivenheder i den reformation, som ændrede ikke bare det kirkelige landskab i Europa men også kultur og samfund i vores del af verden. Samtidig vil vi se på Luthers egne åndelige kampe og udvikling – og den indflydelse, det fik på vores kirke og kristendom.

Foredrag på 45 min. med powerpoint-præsentation. Bestil foredrag

De lutherske og de andre protestanter

Vi er i familie med de reformerte, baptisterne, pinsefolkene og alle de andre protestantiske kristne, fordi vores kirker har rødder tilbage til reformationen i 1500-tallet. Og så er der alligevel forskel på os. Hvori består forskellene? Og hvor vigtige er de – i dag?

Foredrag på 45 min. med powerpoint-præsentation. Bestil foredrag

Reformationen i Danmark

Den lutherske reformation bredte sig hurtigt fra Tyskland til Danmark. Hvordan gik det for sig? Hvorfor blev vores kirke, som den blev?

Foredrag på 45 min. med powerpoint-præsentation. Bestil foredrag

Den globale Luther

Hvilket forhold har Luther og den lutherske kirke haft til verdensmission? Hvilken betydning har det, at lutherdommen stammer fra bestemte områder i Europa? Har den lutherske kirke noget særligt at bidrage med i andre dele af verden? Hvordan er den lutherske kirke kommet til at se ud, når den er blevet omplantet til lande uden for Europa? Kan vi lære noget af lutherske kristne i andre dele af verden?

Foredrag på 45 min. med powerpoint-præsentation. Bestil foredrag

 

Foredragsholder

Finn Aa. Rønne
Professor i kirke-og missionshistorie, dr. theol.

finn@dbi.edu
Tlf.: 2526 5507
oddrunogfinnroenne
Læs mere

Uddannelse

1978           Studentereksamen fra Rønne Statsskole.

1990           Praktisk-teologisk uddannelse ved Pastoralseminariet i København.

1991           Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet.

1991-1994  Ph.d.-studerende ved Københavns Universi­tet.

2002           Dr.theol. fra Københavns Universitet.

2002           Adjunkt Pædagogisk Uddannelse.

2019           Professorgodkendelse

 

Ansættelser

1980           Lærervikar på Løgumkloster Efterskole.

1982           Lærervikar på Hedemølle Efterskole.

1991-1995  Kandidatstipendiat ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.

1998-2002  Lektorvikar i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002-          Lektor i Kirke- og Missionshistorie ved Dansk Bibel-Institut.

2002           Amanuensis ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2012-          Førsteamanuensis i Kirke- og Missionshistorie ved Fjellhaug International University College, Denmark.

2008-2014  Gæstelærer på Luthersk Missions Højskole.

2008           Konstitueret sognepræst ved Ny Kirke, Bornholm.

2009           Konstitueret sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm.

2011           Konstitueret rektor ved Dansk Bibel-Institut

2010-          Gæstelærer på Ethiopian Graduate School of Theology.

2019-          Professor på DBI og FIUC-CPH

 

Specialisering

1986-1988  Specialeafhandling i dogmatik: "C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Lærte C.O.Rose­nius universel retfærdiggørelse?"

1988           Studieophold ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

1988           Deltagelse i udvidet kursus i missionsvidenskab ved Uppsala Universitet.

1988-1994  Arkivstudier hos forskellige kirker og missionsselskaber i Sverige, Canada, Finland, Norge, USA og Etiopien.

1983           Feltarbejde i Etiopien og Kenya.

1989           Feltarbejde i Etiopien.

1989           Besvarelse af prisspørgsmål i afrikansk kirkehistorie: Ato Birru Dubales uafhængige kirkebevægelse i Wolaita, Etiopien. Belønnet med Kø­benhavns Universitets guldmedalje.

1992           Studieophold ved Northwestern University (USA), Program of African Studies.

1992-1994  Studieophold i Etiopien med sprog- og litteraturstudier ved Addis Ababa University og feltarbejde i det sydlige Etiopien.

2002           Doktordisputats med titlen ’Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974.’

 

 

Tillidshverv

1983-1995  Medlem af Landsledelsen for Kristelig Forbund for Studerende.

1985-          Prædikant i Evangelisk Luthersk Missionsforening.

1985-1987  Ansvarshavende redaktør for Nemalah, Dansk Bibel-Instituts studentermagasin.

1990-1994  Næstformand for Kristeligt Forbund for Studerende.

1994-1995  Formand for Kristeligt Forbund for Studerende.

2004           Specialevejleder ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet.

2010-2012: Lærerrådsformand på Dansk Bibel-Institut.

2012-          Ulønnet hjælpepræst ved Sct. Knuds Kirke, Bornholm

 

Medlemskaber

  • Helsjösamarbejdet (Menighedsfakultetet i Århus, Fjellhaug International University College, Theological Institute of Finland, Församlingsfakulteten i Göteborg, Dansk Bibel-Institut).
  • NORDVECK (Nätverket för nordisk väckelsehistorisk forskning).

 

Personligt

Gift med Oddrun Aasebø Rønne (1996).
Far til Jonas (2003), Silas (2004) og Nathanael (2005)

 

Publikationer

1990: C.O.Rosenius og læren om universel retfærdiggoerelse. Dansk Bibel-Institut, København.

1994-2001: Artikler om Etiopien i Den Store Danske Encyklopædi.

1997: The Scramble for Southern Ethiopia. Sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien, Misjon og Teologi. Årsskrift for Misjonshøgskolen, 34-55,

Stavanger

1997: ‘Christianity in the Dynamics of South Ethiopian Societies and Cultures: Kambbaata-Hadiiyya’ i Fukui, K., Kurimoto, E., and Shigeta, M. (Eds.), Ethiopia in Broader Perspective: Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies, Volume III, 133-148, Kyoto.

2002: Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1928 til 1974, Akademisk Forlag, København.

2006: ‘Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelseskultur, belyst ud fra C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse’ i Ekstrand, Sixten (ed.), Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden, 42-51, Åbo.

2006: ‘Hvad er fremtiden for kristen teologisk forskning og undervisning i Danmark?’ Jakob Olsen, Finn Aasebø Rønne og Jens Bruun Kofoed, Præsteforeningens Blad, nr.42.

2007: ‘Kolonialisme og mission i Sydetiopien’, 1066 - Tidsskrift for Historie, nr.2.

2009: ’Dåb og omvendelse - i spændingen mellem teologisk tradition, afrikansk kultur og det bibelske materiale’ i Børge Haahr Andersen, Peder Østergaard Jensen og Carsten Elmelund Petersen, Troen, teksten og konteksten. Festskrift til Torben Kjær. København.

2013: ‘Conversion and proselytisation in Southern Ethiopia – a historical and comparative perspective’ in Ficquet, E. and Hassen, Ahmed (Eds.), Movements in Ethiopia, Ethiopia in Movement: Proceedings of the 18th International Conference of Ethiopian Studies [= PICES18]. Addis Ababa, CFEE – IES.