Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Norsk tidsskrift om Guds forsyn

Seks DBI-ansatte og en række andre bidrager med faglige artikler om Guds forsyn i tidsskriftet Theofilos.

Det svenske teologiske tidsskrift Theofilos har udgivet en række danske og nordiske bilag om emnet Guds forsyn og det onde.  Ikke mindre end seks lærere fra DBI har bidraget med faglige artikler om emnet.

Der findes flere holdninger til emnet i DBIs lærerstab og bestyrelse. Uenigheden bliver synlig, når man læser og sammenligner de seks artikler. Nogle følger Luther i de spidsformuleringer, han kommer med i et af hans kendteste og vigtigste skrifter: Om den trælbundne vilje, 1525. Andre følger de mere afdæmpede formuleringer, der blev mere almindelige i dele af den lutherske tradition.

På DBI har emnet været genstand for grundige drøftelser i både styrelse og lærerråd.  Den fælles holdning er, at uenigheden bevæger sig inden for rammerne af den lutherske tradition, og at begge holdninger derfor skal kunne rummes inden for DBIs grundlag i Bibel og Bekendelse.  Dette gør ikke uenigheden uvæsentlig, og vi vil fortsat arbejde med spørgsmålet med henblik på at få større lys og klarhed og fælles fodslag omkring emnet Guds forsyn. Vi ønsker at forene vores fortsatte samtaler om emnet med en (selv)kritisk refleksion over, hvordan vi omsætter disse emner til god sjælesorg og sund forkyndelse.

Vi er taknemmelige for, at Theofilos har villet udgive vores læreres og andres grundige arbejde med dette emne. Nu er det op til læseren at læse og gennemtænke, hvad der i dette spørgsmål er sund bibelsk lære og sjælesorg.

Bogen koster 200 kr. og kan bestilles på DBI (dk@dbi.edu)

God læselyst