Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jubilæumshilsner

Vi har fået hilsner fra gode folk i forbindelse med DBI's 50 års jubilæum. Læs dem her.

Jubilæumshilsner

Finn Kappelgaard, fhv. formand

Kære DBI-venner!

Da jeg desværre ikke har mulighed for at deltage i festlighederne i dag, sender jeg i stedet denne hilsen med et stort tillykke med ønsket om Guds velsignelse over jubilæumsdagen.

Jeg vil savne at være med i fællesskabet med jer, der deler kærligheden til DBI.

Det var med frygt og bæven og megen usikkerhed og tvivl, at jeg som teologistuderende tilsluttede mig opstarten på DBI i 1972. Jeg var nok ikke den eneste, der havde det sådan. Det var en megen meget svag begyndelse.

Muligheden for, at DBI skulle udvikle sig til et teologisk uddannelsessted på DBI’s grundlag og på det niveau, der er i dag, lå udenfor enhver realistisk forestillingsevne.

Jeg ser det som én lang bekræftelse på, at Gud virker med sin kraft i menneskelig svaghed og skrøbelighed, når vi kaster os ud på hans løfter i tro og bøn.

Samtidig tænker jeg også med taknemmelighed på alle de dygtige studenter og medarbejdere og DBI-venner i utallige udvalg og i styrelsen, som har sat tid og kræfter ind på, at det skulle lykkes.

Og bag dem alle de venner, der har støttet DBI med deres gaver.

Mit jubilæumsønske er, at DBIs virke altid må være rettet mod det ene nødvendige – at evangeliet om Jesus som verdens frelser og forsoner må blive forkyndt for mennesker, både i folkekirken og i frimenigheder, i Danmark og i Ydre Mission.

Min hilsen til jer fra Guds ord:
Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. 2 Tim 1,14.

Med kærlig hilsen til jer alle
Finn Kappelgaard

 


Henrik Boye, Københavns Indre Mission

Hjertelig tillykke med 50 år med fokus på teologi, mission og kirke! Tak for samhørighed i den fælles tjeneste for evangeliet i Storkøbenhavn.

Det har været og er en gave at vi nyder godt af de resurser der er på Dansk Bibel-Institut til bibelundervisning og forkyndelse ved ansatte og studenter.

Dels i IM-mødefællesskaber i Storkøbenhavn og i Bethesda. Med jævne mellemrum er der undervisere fra DBI i Bethesdas Formiddagshøjskole. Dette sætter vi stor pris på!

Endvidere er det godt at erfare når DBI’ere ansættes som præster, og at det også kan lade sig gøre i Storkøbenhavn!

Med ønsket om Guds velsignelse i årene fremover.

På vegne af Københavns Indre Mission
Henrik Boje Jensen, storbysekretær


Kære venner af DBI!
Flemming og jeg tænker med glæde tilbage til 1972 og revolutionen med DBI opstart. Det blev mere trygt at læse teologi med DBI i ryggen.
DBI har været en del af vores liv siden.

Vi er taknemlige og glade for det vigtige arbejde med undervisning og forskning på Guds Ords faste grund.

Tak for alle de dygtige folk som er ansat, til at føre arbejdet videre.
Må Gud fortsat give venner, midler og velsigne det vigtige arbejde.
Kærlig hilsen med ordene fra: Hebr. 12 v. 1-3.
Flemming og Margarethe Burgdorf