Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Genialt sprogwebsite til klassiske og bibelske sprog

Bible Online Learner er et website, hvor bibelteksterne bruges til at skabe et ubegrænset antal sproglige øvelser for teologer og teologistuderende.

En studerende kan selv gennem sprogwebsitet Bible Online Learner vælge, hvor godt han eller hun vil lære sproget ved at træne med formerne og få dem ind på rygmarven. Det er en slags Olympiske Lege for de klassiske og bibelske sprog.

Udover hebraisk og græsk kan Bible Online Learner nu også bruges til at lære latin.

Det begyndte med hebraisk

Hvad der i 2008 begyndte som et samarbejde mellem civilingeniør Claus Tøndering og professor Nicolai Winther-Nielsen om at lære hebraisk, er 14 år senere blevet til et revolutionerende trænings- og studieredskab for ikke blot hebraisk, men også græsk, og fra denne sommer nu altså også latin.

Lær latin gennem Bible Online Learner

Mikkel Kølkær, cand.mag. i latin samt teologistuderende, har i foråret lært hebraisk gennem Nicolai Winther Nielsens kursusmateriale Mit Bibelhebraisk. Han er fremmedsprogsunderviser og vejleder i de klassiske sprog og har gennem andre studerende og egen læring opdaget, at Bible OL tilbyder den mest optimale måde at lære at læse tekster på et dødt sprog.

Mikkel Kølkær har denne sommer arbejdet på at kunne tilbyde latinundervisning gennem den latinske oversættelse af tekster fra Ny Testamente, Vulgata, som Claus Tøndering nu har installeret på Bible OL. Desuden har han i løbet af denne sommer næsten færdiggjort ordbøgerne fra hhv. græsk til dansk og latin til dansk. Takket være Mikkel Kølkærs professionelle indsats vil der uden tvivl blive et meget større marked for at bruge Bible OL i de kommende år.

Bible Online Learner bruges i Den Frie Bibel

En anden betydningsfuld udvikling er, at Bible Online Leaners rige data om ord, led, sætninger og gloser i de kommende år vil blive brugt i projektet Den Frie Bibel (https://denfriebibel.dk). Denne oversættelse er den første bibeloversættelse i verden, som bruger Bible Online Learners informationer om teksternes sproglige opbygning sætning for sætning i oversættelsen.

I Den Frie Bibels nye oversættelse af Jonas’ Bog kan man nu for hver eneste sætning se, hvilken status en sætning har i den sproglige udformning af den hebraisk tekst. For hver sætning vises, om den sprogligt set er af samme art som den forudgående sætning, om den er underordnet og afhængig af den forudgående eller om den er overordnet den forudgående sætning – og dermed griber længere tilbage i teksten til en tidligere sætning, som den så viderefører.

Denne tekstvisning i Bible OL skal nu også bruges i oversættelserne af bibelteksterne i Den Frie bibel. Under Læseoplevelse kan man nu vælge Eksegetisk layout og se det som vist på billedet.

Studerende får arbejdsredskab for fortolkning

Dette vil fremover få stor betydning for arbejdet med fortolkning på Dansk Bibel-Institut i de kommende år. De seneste årgange på DBI har lært hebraisk med Bible OL, og de kan nu også bruge det til fortolkning af bibeltekster. Lærerne i GT-afdelingen, professor Jens Bruun Kofoed og adjunkt Christian Canu Højgaard bruger nu en metode som er udviklet af Nicolai Winther-Nielsen.

Den nye arbejdsmetode er skræddersyet til, at de studerende kan udnytte alle de sproglige oplysninger. Den studerende finder først frem til bibeltekstens dele og redegør derefter for, hvordan hver enkelt sætning udfolder og bidrager til tankegangen i teksten ved hjælp af den eksegetiske visning af teksten (se billedet). Derefter finder den studerende de centrale ord i teksten og overvejer, hvordan denne tekst formulerer et helt nyt budskab.

Nicolai Winther-Nielsen har beskrevet den nye metode i artiklen ”Skridt for skridt ind i bibeltekstens budskab”, som blev trykt i Budskabet nr. 3 fra juli 2022. Metoden illustreres her i en gennemgang af teksten om bronzeslangen i ørkenen fra 4 Mos 21,4-9. Artiklen kan læses eller hentes ganske gratis på linket https://dlm.dk/bladportal/skridt-skridt-ind-i-bibeltekstens-budskab-20223

Stærkt redskab i sprogindlæringen

Bible Online Learner bruges i august i 2022 af en gruppe teologistuderende fra den norske bacheloruddannelse i teologi og mission (på DBI) og fra Københavns Universitet. Professor Jens Bruun Kofoed underviser dem i arbejdet med bibelteksterne på en ekskursion til Israel, hvor de studerende så også får sat teksterne ind i en geografisk sammenhæng med de bibelske steder og får dem belyst ud fra kulturhistorisk viden.

Det bliver spændende at se Bible OL få en stigende betydning som et stærkt redskab i læringen af de bibelske sprog. Samtidig er den store udfordring at få gennemført et generationsskifte for programmering af Bible OL. Claus Tøndering har løst en ganske fantastisk programmeringsopgave. Han har gjort det ganske gratis. Vor store udfordring bliver at finde en Linux programmør, der kan tage over, og som vi samtidig kan betale.