Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Fra begyndelsen - køn og seksualitet

Jens Bruun Kofoed har skrevet en bog om køn og seksualitet ud fra et bibeleksegetisk fundament med Det Gamle Testamente som grundsten og vidnesbyrd fra oldtidens Mellemøsten som bagtæppe.

I dag er spørgsmål om kønsidentitet og seksuel orientering glohede, hvis ikke ligefrem brændende. På tværs af herskende tilgange tager Jens Bruun Kofoed livtag med spørgsmålene på et bibeleksegetisk fundament med Det Gamle Testamente som grundsten og vidnesbyrd fra oldtidens Mellemøsten som bagtæppe. Tesen, der undersøges, er, at de bibelske tekster rummer bevidsthed om, at kønsrollemønstre og kønsidentitet er kulturelt betingede og påvirket af personlige valg, men samlet set insisterer på, at køn og seksualitet må forstås som noget skabt og givet.

Gennem facetteret eksegese og med nuanceret diskussion af forskningslitteraturen argumenterer Jens Bruun Kofoed for, at en bibelsk skabelsesteologi indebærer et komplementært forhold mellem de to biologiske køn. Komplementariteten kommer til udtryk dels ved den biologiske grænse mellem mand og kvinde, som følger af den bibelske grundfortælling; dels ved den sammenføjning af kønnene, som det livslange, heteroseksuelle ægteskab er ramme for.

Bogen udkommer 7. september 2023.

Læs mere her