Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et spændende ph.d.-forsvar

Hvordan taler vi meningsfuldt om Gud i en faglig sammenhæng, hvor vi er i samtale med mennesker, der ikke tror, at Gud eksisterer? Det har Michael A. Mørch bl.a. beskæftiget sig med.

Af rektor Børge Haahr Andersen

Se Michael Agerbo Mørchs ultrakorte gennemgang af sin ph.d.-forelæsning her (7 min)

Det var tredje gang på få år, hvor jeg overværede et ph.d- forsvar. Først var jeg for nogle år siden en tur til Vrije Universiteit i Amsterdam, Holland. Her har vores GT-professor Nicolai Winther-Nielsen en årrække været tilknyttet, og her har både Christian Holmgaard og Christian Canu Højgaard valgt at skrive deres ph.d. Vrije Universiteit har et åbent og positivt syn på konfessionelle uddannelsessteder som Dansk Bibel-Institut, og deres vejledere har givet god støtte til vores ph.d.-studerende.

Christian Canu Højgaards forsvar fandt sted i juli måned i 2021. Af coronahensyn blev der tale om et online forsvar. Det betød, at Christian Canu fysisk befandt sig på Dansk Bibel-Institut, mens opponenter og dekan var med online. Familie, venner og kollegaer overværede på den måde det hele fra DBIs lokaler, og det var en fornøjelig forestilling, hvor Christian Canu med stor ro og klarhed svarede på opponenternes spørgsmål.

Michael Mørch forsvarede sin ph.d.

Denne gang var vi fem mand, som rejste til MF i Oslo for at overvære en ph.d.-forelæsning ved Michael Agerbo Mørch og derefter et ph.d.-forsvar over emnet: Systematic Theology as Rationally Justified Public Discourse about God. Man kan læse et resumé på engelsk på: Abstract for the thesis Rationally Justified Discourse about God_3.pdf (mf.no)

Efter sigende skulle det at skrive og forsvare en afhandling være det tætteste, en mand kommer på at gennemføre en graviditet og fødsel. Ikke fordi jeg er erfaren i nogen af delene, men efter sigende skulle begge dele være forbundet med anstrengelser, gener og hårdt arbejde.

Michael har i mange år arbejdet med emnet:

Hvordan taler vi meningsfuldt om Gud i en faglig sammenhæng, hvor vi er i samtale med mennesker, der ikke tror, at Gud eller noget guddommeligt eksisterer?

En del af dette spørgsmål findes allerede i en variant i Salme 42 som en del af den tvivl, der kan overmande et gudstroende menneske. Vi genfinder spørgsmålet i samtaler med moderne ateistiske indstillede mennesker.

Endelig popper spørgsmålet op i en faglig sammenhæng. De første universiteter i Europa var tilknyttet kirken, og teologi var et nøglefag. I dag er mange vesteuropæiske universiteter sekulære, og det giver Michaels afhandling en stor aktualitet.

Det er vigtigt, at lærere på DBI kan begå sig i den internationale faglige debat i akademiske kredse. Men også, at de kan omsætte forskning til undervisning, forkyndelse, trosforsvar og samtale med studerende og almindelige danskere i og uden for kirken. Med disse fire års intense studier og et meget vellykket ph.d.-forsvar har Michael Agerbo Mørch foretaget et vigtigt skridt i videreuddannelsen som underviser i systematisk teologi på DBI. Afhandlingen er antaget til udgivelse på et anerkendt tysk forlag og bliver dermed kendt og udbredt internationalt.

Hjertelig tillykke!

DBI ønsker Michael et varmt tillykke. Vi er stolte over og glade for resultatet. Michael har fået en lille pengegave fra sine kollegaer, som han efter sigende vil omsætte til en lænestol til sit kontor. Dette skal være ham vel undt!