Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Er humøret faldet?

Hvordan tackler de studerende, at DBI har mistet både SU og forskningsmidler? DBI-Posten tager temperaturen på taknemligheden.

Af stud.theol. Christian Højgaard

DBI-Posten har taget temperaturen på taknemligheden i DBIs kaffestue:

”Jeg er taknemlig over, at jeg har mulighed for at være et sted til daglig, hvor glæden over troen, livet og Biblen bliver taget alvorligt, og hvor de fysiske rammer for mit studie er så gode, som de er”, siger Milka Kofoed-Jespersen.

DBI-Posten har sat fire teologistuderende stævne i kaffestuen på DBI. Fælles for dem er, at de begyndte på teologistudiet i sommer, netop har fået afslag på SU, men stadig holder humøret højt.

For Signe Thorup er det særligt DBIs flotte nye lokaler og det månedlige stipendium, der giver anledning til taknemlighed.

”Når jeg tænker på DBIs bagland, bliver jeg særligt taknemmelig for de skønne lokaler, som DBI har fået som ramme omkring studiehverdagen, og for den månedlige gave, jeg får fra baglandet. Den er en meget stor hjælp.”

Gud griber ind

Det er ikke en selvfølge, at taknemligheden er så synlig hos de studerende. Uden SU er det ofte svært at få økonomien til at hænge sammen, men der er mange stærke beretninger om, at Gud griber ind, når det ser svært ud.

For eksempel har Ruben Sejersbæk Tychsen flere gange oplevet at få spontane pengegaver:

”Jeg har i det forløbne år ved gentagne lejligheder oplevet, at mennesker omkring os uopfordret har givet kontante gaver. Det har ofte været lige før eller i forbindelse med ekstraordinære udgifter, som ellers ville have blæst vores økonomi omkuld.”

Daniel Mikkelsen oplevede, at Gud greb ind midt i boligjagten. ”Gud gav mig en bolig, som er ret billig i forhold til københavnske standarder. Jeg oplevede i hvert fald, at den på en måde faldt ned i hovedet på mig, og det ser jeg som et stort bønnesvar.”

Der er trods alt udfordringer

Går man de studerende mere på klingen, finder man ud af, at ikke alt er lyserødt. Udgifter til mad, transport og husleje slipper ingen for.

For Ruben Tychsen er det særligt transport og husleje, der giver panderynker: ”Transporten til og fra Leifsgade er rasende dyr, fordi jeg aldersmæssigt er langt udenfor Wildcard-ordningen, og fordi SU-styrelsen i sagens natur ikke ønsker at betale mit kort. Yderligere betyder manglen af SU både, at min kone skal arbejde meget, og at jeg har måttet opdrive en række private sponsorater for at kunne beholde vores hus.”

Langt de fleste studerende har brug for et arbejde ved siden af studierne, og det gælder også Daniel Mikkelsen: ”For mig er det en udfordring, at jeg er ved at skifte fra et job på et lager til et arbejde som evangelist i Friluftsmissionen, som er lønnet via gaver. Det giver mig den udfordring, at jeg ikke ved, hvad jeg får i løn i næste måned. Da jeg kun har været ansat siden februar, har jeg endnu ikke en stor nok indtægt til at kunne sige mit lagerjob op. Men jeg har oplevet, at Gud har sørget for mig i den situation, jeg er i indtil nu, og det er jeg overbevist om, at han bliver ved med.”

Netop tilliden til Guds omsorg skinner igennem hos de studerende.

”Økonomien er en udfordring, men alligevel oplever jeg at have alt, hvad jeg har brug for – ved Guds (og mine forældres) nåde,” siger Signe Thorup.

Efter besøget i DBIs kaffestue er DBI-Posten derfor bestyrket i, at taknemligheden fortsat trives. Selvfølgelig er der udfordringer, men der er meget at glæde sig over og en stor tiltro til, at Guds nåde ikke begrænser sig til SU.

Artiklen bringes i DBI-postens juninummer. Få bladet gratis.


Hjælp DBI med at uddanne dem

EnprocentgavebrevnyInvester 1 % af din indtægt i nye forkyndere, præster, missionærer etc. Hent gavebrevsfolder DBI giver stipendier til fuldtids bachelorstuderende, men pengene til stipendier kommer fra DBIs givere. I 2015 skal vi udbetale over en ½ mio.kr. i stipendier.