Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

DBI'ere tegner 33 gavebreve

Vi har spurgt studerende, ansatte og styrelse om at gå forrest i kampagnen for 1000 gavebreve på 1 % i løbet af fem år.

Det har givet i alt 33 gavebreve på 1 % blandt ansatte, styrelse og studerende – oveni det, de giver i forvejen. Derudover er der fem andre, der også har tegnet gavebreve.

Kan du også give 1 % til forsyningstropperne?

Kan du også give 1 % af din indkomst til at sikre forsyningstropperne i det kristne arbejde – oven i alt det andet, du giver?

Vores mål er 200 nye gavebreve på 1 % om året i fem år – i alt 1000 nye gavebreve.

April gavebreve 2015

Hvorfor denne kampagne?

De studerende på DBI får ikke SU. Derfor udbetaler DBI stipendier til dem svarende til ca. halvdelen af en normal SU. For at kunne få stipendier skal man være fuldtids bachelorstuderende på 2., 3. eller 4. årgang, og man lover samtidig at arbejde 70 timer for DBI – fx i form af deltagelse i informationstur, prædike i kredse, medvirke på lejre eller stå ved DBIs udstillingsstand til fx diverse årsmøder.

Selv om de stipendieberettigede studerende kun får, hvad der svarer til en halv SU, bliver det alligevel til mange penge for DBI. I 2015 skal vi ud med godt og vel en halv million kr. i stipendier. De næste år stiger beløbet, fordi der er flere studerende, der er berettiget til stipendier. I 2017 kommer vi op på at skulle udbetale en lille million kr. i stipendier.

Det er umådelig glædeligt, at vi har mange studerende, men det koster også DBI rigtig mange penge i stipendier. Pengene til stipendier tages nemlig af DBIs kasse.

Vi har prøvet at fremskrive de udgifter, vi allerede nu kender, frem mod år 2020. Stigningen i stipendier, huslejestigninger samt den almindelige udvikling i lønudgifter gør, at vi i 2020 har behov for ca. 3 mio. kr. mere i indtægter. Det er en stor udfordring. Vi får sammenlagt ca. 270.000 kr. om året fra Staten i bladpuljestøtte, tips og lotto samt momskompensation og ca. 440.000 kr. årligt i tilskud fra andre organisationer. Resten skal vi samle ind.

Hvis vi fortsat skal kunne tilbyde en god uddannelse med velkvalificerede undervisere i teologi og mission i 2020, så er vi nødt til at begynde en ekstra indsamling allerede nu. Derfor har vi bedt vores venner og forbedere om at være med til at sikre forsyningstropperne i Guds riges arbejde fremover. Vi foreslår, at man investerer i uddannelsen af de kommende præster, missionærer og menighedsarbejdere med, hvad der sådan cirka svaret til, hvad man betaler i kirkeskat. Det kan være via et gavebrev, men det kan også bare være som en almindelig gave – eventuelt via Betalingsservice.