Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tillidsfuld tro

Med bogen Tillidsfuld tro bevæger Lars Malmgaard Jensen sig hurtigt ind på det, den kristne tro retter sig imod. Bogen er faktisk en mini troslære, som udfolder essensen af, hvad Bibelen siger om en række vigtige emner.

Af Børge Haahr Andersen, rektor på DBI

I min tidligere blog anmeldte jeg Øjebliksbilleder i tvivlens landskab af Michael Agerbo Haahr og Andreas Ipsen.

I denne blog anmelder jeg en anden bog af en DBI-studerende, nemlig Tillidsfuld tro. En lille bog om frelsesvished af stud.theol. Lars Malmgaard Jensen.

Tillidsfuld tro

En lille bog om frelsesvished. Udgives på Credo Forlag d. 3. juni 2021.
Lars Malmgaard Jensen. 139 sider. 99 kr.

Lars Malmgaard Jensen er årgang 1995 og har altså kun levet fem år i forrige årtusinde. Han har ikke oplevet, at statsministeren hed Poul Schlütter eller at Berlinmuren faldt og andre fundamentale begivenheder. Lars er bachelor i teologi og mission og skal fra sommeren 2021 læse en master i teologi på Fjellhaug med bopæl i København.

Hvad retter troen sig imod?

Mens Øjebliksbilleder handler om tro og tvivl, sådan som det tager sig ud fra beskuerens vinkel, så bevæger Lars Malmgaard Jensen sig hurtigt ind på det, den kristne tro retter sig imod. Bogen er faktisk en mini troslære, som udfolder essensen af, hvad Bibelen siger om en række vigtige emner. Skal jeg udtrykke det lidt fagligt og en anelse blæret, så handler ”Øjebliksbilleder” om ”fides qua”, den tro, som tror, mens Lars’ bog handler om ”fides quae”, troens genstand og indhold.

”Øjebliksbilleder” er en god bog til at møde mennesker, der hvor de er, især yngre og intellektuelle belæste mennesker.

”Tillidsfuld Tro” er en bog, der handler om at føre mennesker hen til det sted, hvor der er hvile og tillid at hente, nemlig den bibelske åbenbaring, Kristusbegivenheden.

Bogen har tre hovedafsnit, som antyder en enkel og fremadskridende argumentation:

  • Løftet om nåden
  • Modtagelsen af nåden
  • Livet i nåden

Lars Malmgaard Jensen har en unik evne til at fremstille kompliceret bibelsk materiale enkelt og klart. Han er meget belæst, men formår at hente gode pointer fra de rigtige folk til de helt rigtige anliggender.

Forkvaklet syn på eget selvværd

Mange har i dag et forkvaklet syn på deres eget selvværd. Evangeliet kan fremstilles sådan, at der er håb for dig med et dårligt selvværd. Gud er skabt af en elskende Gud, som vil dig det godt, og som kan styrke dit selvværd. Hvis man gør det til essensen i evangeliet, bliver det falsk. Men typisk for bogen, så siger Lars Malmgaard Jensen, at evangeliet går langt dybere. Den taler ikke blot om mangel på selvværd, men om synd og fortabelse i forhold til Gud. Den taler videre om, at mennesket erklæres retfærdig på baggrund af Jesu stedfortrædende offer. Evangeliet influerer også på vores selvværd, men det er ikke centrum i evangeliet.

Vores potentiale for ondskab

Lars Malmgaard Jensen klargør også en række andre begreber. Fx er der et afsnit om arvesynden (s. 36-40). At alle mennesker har et potentiale for ondskab i sig, afsløres fx af nazismes fremmarsh i Europa. Det var vores broderfolk, tyskerne, der som helhed blev forledt til uhyrlige grusomheder. Dette potentiale har vi alle sammen. Et stykke på vej kan vi erkende det, men syndens dybde må åbenbares. Dette faktum behøver ikke angribe vores selvværd, men gør Jesu kærlighed og offer endnu mere suveræn og overstrømmende. Syndens dybde flytter vores livs tyngdepunkt over på Kristus.

Jeg er imponeret!

Jeg kunne nævne andre eksempler på den enkle klare og fremadskridende udfoldelse af en række hovedpunkter i troens centrum. Jeg vil bare sige, at jeg faktisk er imponeret. Tænk at en så ung mand kan samle så meget svært tilgængeligt stof og skildre det så enkelt og klart! Jeg kunne selv have haft god gavn af denne bog, dengang jeg som ung nørklede med en række trosspørgsmål, og hvor der var noget, der hed jerntæppet og den kolde krig. Nu tager jeg det til mig som halvgammel.

Det, som jeg egentlig godt ved, eller burde vide, bliver jeg mindet om på en ny og anderledes måde. Dermed bliver bogen en kilde til vished og fornyelse for forskellige aldersgrupper og livssituationer.

To forskellige bøger om tro

Det er interessant at læse to så forskellige bøger om tro som Øjebliksbilleder og Tillidsfuld tro. Sammenhængen mellem dem kommer til udtryk i det berømte Kierkegaard-citat:

At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

  • Øjebliksbilleder er suveræn god som hjælp til at møde det tvivlende menneske der, hvor det er.
  • Tillidsfuld tro sætter fokus på det sted, vi som kristne gerne vil føre andre hen.

Jeg giver lige Lars Malmgaard Jensen det sidste ord:
Den bedste modgift mod at blive navlebeskuende er at være naglebeskuende. Se mere på Jesus, og det han har gjort for dig, og mindre på dig selv og din svage tro. (s. 127)