Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Vi nåede målet!

Hjertelig tak for alle små og store gaver i 2020! Vi nåede det indsamlingsmål, som vi havde sat.

TAK for alle jeres mange gaver – vi er taknemlige og ydmyge overfor jeres store offervilje!

Vi regner stadigvæk på tallene, og det endelige årsresultat kender vi ikke, men vi har i 2020 fået ca. 7.8 mio. kr. ind i gaver. Dette svarer til, hvad vi i følge vores prognose havde behov for i 2020. Om det bliver til overskud eller underskud ved vi dog endnu ikke, for vi har ikke modtaget alle regninger for 2020 endnu. Men det bliver tæt på!

Færre gaver – mindre behov

Gaveindtægten er ca. 2-300.000 kr. mindre end i 2019, men fordi vi har sparet ekstraordinært – bl.a. på grund af færre rejseudgifter og færre udgifter til fx el (samt nogle ansatte, der i en periode er gået på nedsat tid), så havde vi heller ikke behov for lige så meget som i 2019.

Den største udgift er løn, men …

Sådan må det være, når vores mission er at undervise. Men faktisk har DBIs medarbejdere selv en frivillig lønnedgang på i alt ca. 268.000 kr. om året. Dertil kommer de medarbejdere, der støtter DBI økonomisk udover dette.

Den største gevinst er dygtige teologer

Vi er selv meget fortrøstningsfulde over de studerende, som vi snart kan sende ud til arbejde i Danmark og i udlandet. Vi tror, de bliver en gave til den menighed eller arbejdsgiver, der ansætter dem.

Vi kan ikke uddanne dem uden at have dygtige undervisere, der går op i deres arbejde med liv og sjæl – og også langt mere, end man kunne forlange. Uden dem kunne vi ligeså godt opgive at drive DBI.

 

Pr. 4. januar 2021 har vi fået ca. 7.8 mio. kr. i gaver for 2020. Vi opdaterer siden løbende. Følg med i de aktuelle tal her

Har du spørgsmål til din gave?

Maria Popp Jensen
Økonomiansvarlig

Hvis du har spørgsmål til din gave mellem jul og nytår, så kan du træffe vores økonomimedarbejder Maria på tlf. 2526 5503 mellem 9 og 15 – eller på mpj@dbi.edu