Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Kommende DBI-ph.d.'er får bopæl i Fredericia

Michael Agerbo Mørch flytter med sin familie til Fredericia. Han satser på at udnytte togturen til at arbejde, sådan at han både tilgodeser familien og DBI.

De lavere huspriser i Fredericia gjorde udfaldet, da vores kommende ph.d.-studerende Michael Agerbo Mørch med familie valgte bopæl et pænt stykke vej fra sin kommende arbejdsplads. Men han er klar til at udnytte togturen mellem Fredericia og DBI til at arbejde.

Aktuelt er Michael i gang med sit speciale på Det Teologiske Fakultet. Specialet undersøger forskellige opfattelser af, hvem Gud er, og hvilken betydning det har for, om Gud opfattes som uforanderlig eller foranderlig. Det er et speciale i dogmatik, men selvom det er et teknisk speciale, så har tematikken stor betydning for troens liv, fordi det i sidste ende svarer på så afgørende spørgsmål som: Er Gud til at stole på? Kan Gud blive bevæget af bøn? Hvem døde egentlig på korset – Guds søn eller Jesus fra Nazareth (eller begge)?

Michael har også for nylig fået publiceret sin første fagfællevurderede artikel – altså en artikel, der er gemmelæst og bedømt af andre teologer indenfor fagområdet. Artiklen er en revurdering af Ove Høegh-Guldbergs teologiske bidrag. Artiklen er udkommet i et særnummer af Kirkehistoriske samlinger, som hedder Religiøs oplysning? under redaktion af Tine Reeh, kirkehistoriker på Det Teologisk Fakultet, København. Michael Mørch var desuden forskningsassistent for Tine Reeh i 2015-2016. En fagfællevurderet artikel udgør et vigtigt led i at blive kvalificeret til at arbejde med akademisk teologi på DBI.

Til april 2018 begynder Michael sin ansættelse som ph.d.-studerende på DBI.