Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Kender du dine afguder?

Luther og Kellers syn på afguder var og er påvirket af deres samtid. Det skrev bach.theol. Louise Høgild sin FIUC-DK-bacheloropgave om.

 

Her bringer Louise en lille opsummering af, hvad opgaven handler om:

“I bogen Ikke alt der glimrer er Gud skriver Timothy Keller[i] om typiske afguder i det senmoderne samfund. Særligt kapitlet om relationer som afguder vakte min interesse. Keller er i sit syn på afguder inspireret af reformatoren Martin Luther. Det er interessant, fordi der bl.a. er betragtelige forskelle i de afgudsobjekter, som de to teologer berører. For at lære mere om vores samfund og de afguder, som vi er i risikozonen for at dyrke, har jeg skrevet om, hvordan Luther og Keller er påvirket af deres kontekst i anvendelsen af det samme afgudssyn.

Luther og Kellers afgudssyn

Fælles for Luther og Keller er, at de definerer en afgud ud fra hjerteforholdet og ikke afgudsobjektet i sig selv. Det afgørende er, hvad hjertet vender sig til for at få det, som kun Gud giver. Alt kan derfor principielt blive en afgud, selv det som er godt og villet af Gud.

På trods af den samme grundforståelse adresserer Luther afgudsobjekter så som helgener, Keller adresserer som sagt bl.a. relationer. Desuden taler Luther og Keller allerede i deres definitioner forskelligt om den samme grundforståelse. Luther taler om en gud som den, du vender dig til i al din nød og venter din frelse fra, hvorimod Keller taler om en gud som den, der giver dit liv mening og giver dig værdi.

Kontekstens påvirkning

I undersøgelsen af anvendelsen af Luther og Kellers afgudssyn bliver kontekstens betydning tydelig. Relationer fik ikke en afgudsfunktion i den sene middelalder, fordi individets identitet var tilskrevet. Det senmiddelalderlige menneske havde derfor ikke brug for bekræftelse på sin identitet fra f.eks. relationer. Derimod fik helgener en afgudsfunktion, da man i den sene middelalder søgte frelse og hjælp i fysisk nød og forventede begge dele fra helgenerne. Tilsvarende bevirker et grundlæggende behov for mening og identitet i det senmoderne samfund … … …”

Vil du måske gerne læse mere?

Så læs resten af artiklen i DBIposten, september 2016. Du kan abonnere gratis på bladet her Og du kan også læse bladet i vores arkiv. Du kan tilmed gratis bestille hele Louises spændende bacheloropgave ved at skrive til dbi@dbi.edu

[i] Præst i Redeemer Presbyterian Church i New York