Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvor ønsker DBI at være om fem år?

En udbygget strategiplan med fokus på undervisning, økonomi og bagland blev vedtaget på DBIs styremøde d. 20. juni 2015.

Læs strategiplan 2015-2020

 

Læs strategiplan 2015-2020 forkortet version

 

Den nye strategiplan fokuserer på uddannelse, økonomi og kontakt til DBIs bagland. Læs hele strategiplanen på linket ovenfor. Her følger et par overskrifter:

Uddannelse

Hvad angår uddannelserne på FIUC-DK er det et ønske at stabilisere den åbne uddannelse i kristendom samt enkeltfag, sådan at vi får mindst 10 fuldtidsstuderende hvert år. På bacheloruddannelsen vil vi gerne op på 60 studerende i alt på de forskellige årgange. Vi vil også undersøge fordele og ulemper ved at udbygge bacheloruddannelsen med en hel masteruddannelse. Et af satsningsområderne er at få ansat en kvindelig undervisningsassistent i faget religionspædagogik. Underviserne vil satse på undervisning og forskning – og derudover prioritere deres resurser i forhold til de mange ønsker, der stilles til dem: fx at give profilundervisning og kompaktkurser til studerende på teologisk fakultet, medvirke ved kurser og efteruddannelse af præster, holde temadage, regionale fagdage, fyraftensmøder, møder og foredrag i baglandet, samt arbejde med skriftlig formidling af forskning og undervisning for en bred målgruppe. Samtidig arbejder de på at fremelske kommende forskere indenfor deres respektive fagområder. DBIs ansatte vil fortsat holde ca. 2-300 møder om året.

Økonomi og bagland

Vi er helt afhængige af vores trofaste bagland. Derfor ønsker vi at udbygge forholdet til jer ved at holde foredrag, konferencer og møder ved lærere og studerende – og evt. have en lærer, der kan være deltidsansat i en kirkelig organisation samtidig med ansættelsen på DBI. Vi vil også gerne holde kontakt med jer gennem vores månedlige nyhedsbrev, DBI-posten, hjemmesiden, facebook etc. Vi ønsker at have et godt forhold til alle vores bidragsydere – I er vores venner! Vi har også som mål at få tegnet 1000 nye 1 % gavebreve frem mod 2020 for at stabilisere økonomien og gøre det muligt at langtidsplanlægge arbejdet. Det skal være let at give en gave til DBI, og vi vil også arbejde med undervisning i givertjeneste sådan, at det bliver en naturlig del af en kristens hverdag.