Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

DBI får ny formand

Christian Lund Pedersen blev ved seneste bestyrelsesmøde valgt som ny formand for DBI.

Efter mange års tjeneste i DBIs bestyrelse har Christian Jensen valgt at takke af som formand. Christian Jensen har siddet i DBIs bestyrelse siden 2004 – de sidste syv år som formand. Fra DBI vil vi gerne sige Christian Jensen en stor tak for den konstruktive og fokuserede måde, han har ledet DBI på igennem nogle meget afgørende år i DBIs historie.

Teolog og missionær

Han afløses nu på formandsposten af cand.theol. og missionskonsulent Christian Lund Pedersen. Christian Lund Pedersen har selv studeret teologi på Københavns Universitet og DBI og er cand.theol. fra 2005. Under studietiden var han aktiv på DBI som bl.a. studenterrådsformand, og som sådan sad han med i DBIs bestyrelse.

Efter uddannelsen har han fra 2006-2016 været udsendt som missionær af Luthersk Mission i Etiopien, hvor han de sidste syv år underviste på Tabor Evangelical College i Hawassa. Her var han med til at udvikle et 3-årigt diplomakursus og et 4-årigt bachelorkursus i teologi.

I dag arbejder Christian Lund Pedersen for Luthersk Mission som missionskonsulent for LMs arbejde i Tanzania og Peru. Han har siden 2017 været observatør for Luthersk Mission i DBIs bestyrelse, men fra og med 2018 blev han valgt ind som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Bro mellem akademisk og praktisk

Vi spurgte den nye formand om, hvad hans visioner for DBI er:

”Jeg vil arbejde for at DBI finder sin naturlige plads i det kirkelige landskab, hvor vi har et godt samarbejde med andre organisationer. Et eksempel er CTIP, som jeg håber kan komme til at fungere som en bro imellem akademisk teologi og praktisk teologi, som også ikke-teologer beskæftiger sig med. Vores hovedfokus skal være teologisk uddannelse som kan bruges til at blive præst, missionær eller forskellige job i kirkelige organisationer.”

Dække et bredt spektrum

“Sat på spidsen mener jeg, at der er behov i kirken for teologisk undervisning og forskning fra søndagsskoleniveau til professorniveau i ét langt kontinuum. DBI skal ikke selv spænde over hele dette spektrum, men skal fokusere på det sidste del af spektret. Vi udbyder derfor i samarbejde med Fjellhaug teologiske studier på bachelor og masterniveau, og gennem vores lærere er vi så også engageret i forskning på højeste niveau. Selvom vi skal have vores fokus på den sidste del af spektret, så skal vi altid være opmærksom på, at vores undervisning og forskning også skal være til gavn også på søndagsskoleniveau – om end det nogle gange måske bliver meget indirekte.”

Missionskundskab til alle

”Som forhenværende missionær vil jeg selvfølge arbejde for, at der fortsat skal være en tværkulturel dimension i vores undervisning og forskning. Ikke kun for at kunne skabe flere missionærer til udlandet, men også for at præster og andre kirkelig ansatte i Danmark kan få de nødvendige kundskaber til også at arbejde i en mere multikulturel kontekst i Danmark.”

Udruste til tjeneste

“Jeg håber også, at DBIs mange givere og venner kan få glæde af de mange gaver, som de hvert år giver. Jeg tror, at DBI er blevet til ”for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.” (Ef 4,12-13)