Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Christian Holmgaard afløser Torben Kjær på DBI

August 2019 overtager Christian Schøler Holmgaard Torben Kjærs opgaver på DBI. Vi er stolte og glade for at kunne ansætte en så kompetent og engageret medarbejder.

Christian Schøler Holmgaard afslutter snart en ph.d. i Ny Testamente ved Vrije Universiteit i Amsterdam. Vi har bedt ham om at præsentere sig selv:

”Jeg er 33 år gammel og har boet ca. en tredjedel af mit liv i Etiopien som missionærbarn, en tredjedel i Vestjylland som præstesøn og en tredjedel i København som teologistuderende. Jeg er gift med Katrine og sammen har vi Laura på 2 år. Min vej til at studere teologi gik via LTC, hvor jeg blev klar over, at det var det jeg skulle, men med særligt fokus på international mission. Derfor begyndte jeg på TKM i 2004. Jeg fort­satte siden på Københavns Universitet og blev cand.theol. og tog pasto­ral­seminariet i 2012. I 2013 boede vi Holland på grund af Ka­trines arbej­de og jeg begyndte på mine ph.d.-studier i Amsterdam. Vi flyttede siden tilbage til København, hvor jeg fik kontorplads på DBI. Jeg blev ordine­ret som præst i folkekirken i februar 2016 og har arbejdet som præst i Apostelkirken i otte måneder i 2016.

Jeg ser frem til at kunne blive ved med at dykke ned i Bibelen for at blive klogere på den bog som er så klar og enkel i sit budskab, men samtidig har så meget dybde, som kan opdages på ny eller blive belyst på en anden måde.

UNDERVISNING OG INTERNATIONAL MISSION

Jeg begyndte at læse teologi med sigte på international mission. Sigtet har hele tiden været på at undervise. Kirken har over hele verden brug for at der bliver uddannet gode forkyndere, præster og teologer. Undervejs i mine studier har jeg gjort mig erfaringer med at undervise både i Etiopien og i Cambodia. I Danmark har jeg været engageret i undervisning i kirken med Alphakursus og dåbsop­læring for konvertitter. Jeg har god erfaring med at forkynde både som præst i kirken, men også i mis­sionshuse og ungdomsforeninger.

TRO SKAL FØRE TIL HANDLING

Som aktiv i en folkekirke i København har jeg haft stor glæde af at engagere mig i mange forskellige dele af kirkens arbejde. Selv­om jeg primært har beskæftiget mig med ord i form af forkynd­else og undervisning, så er det vigtigt for mig at troen også bliver til handling. Derfor har jeg været engageret i FængselsAlpha ud fra kirken og været frivillig i arbejde blandt hjemløse og ensom­me. Særligt i forbindelse med FængselsAlpha går ord og hand­ling op i en højere enhed når evangeliet skal formidles for en helt anden målgruppe med helt andre spørgsmål end jeg er vant til.

TEOLOGI TIL HOVEDET OG HJERTET

Jeg har selv brugt DBI i løbet af hele min studietid og det har været afgørende for min uddannelse. Jeg har enormt stor respekt for de nuværende undervisere på DBI, som udfører en utroligt vigtig opgave med stor kompetence. At skulle gå ind i opgaven med at uddanne bibeltro teologer til kir­ken i Danmark og udlandet fylder mig med stor ydmyghed. Samtidigt glæder jeg mig også over at jeg kan forsætte med være en del af det stimulerende miljø, der findes på DBI. Det er privilegium at kunne få lov til at undervise engagerede studerende, som ikke bare vil have teologien ind i hovedet, men også i hjertet og ud i verden. Jeg ser frem til at kunne blive ved med at dykke ned i Bibelen for at blive klogere på den bog som er så klar og enkel i sit budskab, men samtidig har så meget dybde, som kan opdages på ny eller blive belyst på en anden måde.

Jeg brænder stadig for at arbejde med international mission, og indtil min ansættelse begynder på DBI planlægger jeg at rejse ud og undervise. Jeg håber også, at ansættelsen på DBI kan give mig mulighed for fortsat engagement i international mission.”