Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Brænder for mission og unge mennesker

Vi stillede et par spørgsmål til DBIs kommende ph.d.-studerende i missionsteologi, René Sølvsten Nissen:

Hvis vi glemmer, hvorfor vi arbejder med missionsteologien – at den er et nyttigt redskab i missionens tjeneste – så spilder vi vores tid.

Mission og unge mennesker

Hvad er din baggrund for at gå i gang med et ph.d.-studium i missionsteologi?

”Hvis jeg skal nævne to ting, som jeg brænder for, eller motiveres af, så er det mission og unge mennesker. Jeg er opvokset i Luthersk Mission og havde også min gang i den lokale folkekirke. Af en eller anden grund, så har det evangeliserende og missionerende aspekt ved troen altid fascineret mig. Ikke fordi, at jeg er en særlig evangelist-type som menneske, men det har altid stået som noget værdifuldt og som et vigtigt aspekt ved kirkens arbejde. Som kirke har vi en mission om at få Guds ord i omløb. Det lyder måske lidt dinosauragtigt, men jeg tror faktisk jeg har fået et kald til at skulle arbejde med mission. Det er også en af grundene til, at vi som familie har været udsendt for LM til Tanzania. Hvordan kan man så kombinere det med et arbejde med unge mennesker? Ja, og nu er jeg jo også glad for bøger, så hvordan kombinere de tre ting? Af en eller anden grund, så åbnede der sig en mulighed på DBI og den søgte jeg og ja, så er det her jeg er nu – På dørtærsklen til en ny æra.”

Karismatisk kristendom i Østafrika

Hvad er emnet for din ph.d.-afhandling?

”Studiet kommer til at handle om karismatisk kristendom i Østafrika. Mere specifikt handler projektet om at undersøge karismatiseringen af den østafrikanske vækkelse i Tanzania og dets relation til karismatisk kristendom i Østafrika. Studiet vil både være et litteraturstudie, men vil også indebære rejser til Tanzania, hvor jeg skal foretage en række interviews. Grunden til, at det blev dette emne, skyldes nogle oplevelser i mit møde med kirken i Tanzania. I forbindelse med mit arbejde var jeg ofte på besøg i menighederne og deltog i forskellige friluftsarrangementer og blev der mødt med en udpræget karismatisk og til tider usund kristendom med et overdrevet fokus på fremgangsteologien. Det som vakte min interesse var, at der i andre karismatiske kredse var en tydelig afstandtagen overfor fremgangsteologien og den måde, som man der lod troen komme til udtryk på. Det gik op for mig, at der blandt disse ”kritiske karismatikere” er en forbindelse til den østafrikanske vækkelse[1], der brød ud i Rwanda i mellemkrigstiden og som herefter spredte sig til store dele af Østafrika. Det gik op for mig, at man ikke kunne generalisere, når det handler om karismatisk kristendom i Afrika og det er dette forhold, som jeg godt kunne tænke mig at belyse.”

Undervisning og vejledning

Hvad tænker du særligt, at du vil byde ind med i jobbet som missionslærer på FIUC-CPH/DBI?

”Vekselvirkningen mellem fordybelse og undervisning vil ligge godt til mig rent personligt, idet jeg trives med at sætte mig ind i nyt stof og den efterfølgende videreformidling.

Det som jeg tænker, jeg kan byde ind med på DBI efter endt uddannelse er først og fremmest undervisning og forskning, men jeg vil også gerne bidrage med vejlednings- og afklaringssamtaler, hvis det efterspørges. Qua min erfaring med karrieresamtaler i Krifa, hvor jeg har tilegnet mig forskellige spørge- og coaching teknikker, tænker jeg, at dette kan bringes i anvendelse i den generelle samtale med de studerende, men i særdeleshed der, hvor studerende går i overvejelser omkring eventuel udstationering som missionær, hvor jeg også vil kunne bidrage med input qua min egen baggrund som udstationeret.

Desuden vil jeg også kunne byde ind med organisatorisk og administrativt arbejde, hvis der er behov for dette. Selvom fordybelse og formidling af stof er det, som jeg virkelig ser frem til, så ligger det organisatoriske og administrative arbejde mig heller ikke fjernt.”

Tale om mission

Hvad tænker du om det dobbelte i både at undervise på FIUC-CPH/DBI og at tale mission i LM?

”Det er noget af det, som jeg glæder mig mest til. Selvom jeg godt ved, at der bliver en del rejsen, så håber jeg, at det kan være en hjælp til at holde benene på jorden – og dermed være et kærkomment bidrag til at få den praktiske side af missionen i spil gennem arbejdet med forkyndelsen. For det er vigtigt at huske – og her må vi give Karl Barth ret – at vi driver teologi, fordi der skal prædikes på søndag. Hvis vi glemmer, hvorfor vi arbejder med missionsteologien, at den er et nyttigt redskab i missionens tjeneste, så spilder vi vores tid. Det håber jeg, at vekselvirkningen mellem arbejdet på FIUC-CPH/DBI og forkyndelsen i LM-forsamlinger kan bidrage til.

Jeg håber bare, at mit arbejde må være Gud til ære og mennesker til gavn.”

 

 

 

[1] Vækkelsen var en pietistisk vækkelse og båret af en Jesus-begejstring og et levende ønske om at være et lys i verden.