Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tillykke til Menighedsfakultetet med 50 år

Den vigtigste ringvirkning af MFs arbejde er, at studerende har fået en solid ballast til at omsætte en bibelsk tekst til forkyndelse.

Hilsen til Menighedsfakultet ved  50 års jubilæumsfesten d. 23. september

v/ rektor på DBI Børge Haahr Andersen

Her ved et præsteuddannelsesjubilæum synes jeg, det var passende at tage et liturgisk udgangspunkt. I kollektbønnen til 13. søndag efter trinitatis hedder det: vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os leve i denne nådens tid, da vi kan høre dit hellige evangelium. Sådan udtrykte Lutherstudenten Veit Dietrich den taknemmelighed og glæde, han havde over at opleve, at nu blev evangeliet forkyndt på godt tysk over hele riget.  For mig er det den vigtigste ringvirkning af MFs arbejde. Takket være en solid teologisk uddannelse har studerende fået en livslang ballast til at omsætte en bibelsk tekst til forkyndelse søndag efter søndag og det for tusinder og atter tusinder af danskere. Jeg har fulgt MFs arbejde fra de beskedne rammer i Bartsgade til den etablerede institution, den er i dag. De sidste 12 år særlig intenst, fordi jeg selv arbejder på en institution, der ligner.

Jeg vil gerne udtrykke min respekt og anerkendelse over for det kæmpe arbejde, lærerstaben har gjort år ud og år ind. I har været hjertet i MFs virksomhed. Jeg under MF offentlig anerkendelse, dansk akkreditering, SU og folkelig og kirkelig respekt på alle planer. Jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt tidsånden og udviklingen er til det. Kirken og korset følges ad, og imens kirken ude i verden lider under en nok så kontant forfølgelse, må et par kirkelige uddannelser i Danmark måske leve med en vis forskelsbehandling. Det skal ikke få os til at tilpasse vores teologi og tro til noget spiseligt i det danske samfund. Vi skal bære vores kors, som Kierkegaard siger, ikke på maven, men på ryggen. Guds velsignelse og ordets iboende virkekraft kan udfolde sig under ret så komplicerede rammer, og Guds magt til vækkelse og fornyelse i kirken fremmes måske bedst under vores hjælpeløshed. I tillid til Guds ord iboende magt ønsker vi jer Guds velsignelse fremover – i gode og onde dage.

Til jer studerende uden SU vil jeg sige: Tænk hvilken velsignelse der er gemt i den nøjsomhed, I bliver opdraget til at leve med i jeres studietid. Det er langt lettere at elske Gud mere end Mammon, hvis man ikke er belemret med en urimeligt høj SU, a propos teksten til i morgen. Og til jer MF-venner. Hvis I nu sidder og ærgrer jer over, at I går glip af den velsignelse, nøjsomheden er, så tegn et fedt gavebrev til MF – så spreder i nøjsomhedens velsignelser og skaber en sund modkultur.

Så det var budskabet fra os på DBI – tillykke med dagen, tak for samarbejdet på mange niveauer og Guds velsignelse over fremtiden i hverdag og fest