Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Skal du stille op til menighedsrådet?

Det må være os storforbrugere af den lokale folkekirke, der engagerer os i menighedsråd rundt omkring.

Ved rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen

Som menighedsrådsmedlem underskriver man en skriftlig erklæring om, at man med sit arbejde vil søge at fremme gode vilkår for kirkens liv og vækst. Ordlyden er følgende:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Ind i mellem frustrerende

I årenes løb har jeg mødt mange frustrerede menighedsrådsmedlemmer. De brændte for at fremme kirkens liv og vækst og så havnede de i et søvndyssende råd, hvor man diskuterede økonomi, istandsættelse af tårnet eller præstegården og en lang række andre ting, som ikke lige er centrum i kirkens liv og vækst. Eller man oplevede, at når det kom til de mere holdningsmæssige spørgsmål, så var man i mindretal og fik ikke indflydelse på fx valg af ny præst eller organist.

Ofte utroligt givende

Jeg har også oplevet det modsatte. Mennesker, som fortæller mig, at gennem en trofast og langsigtet indsats lykkedes det at profilere den lokale kirke til troskab mod kirkens grundlag og til gavn for hele sognet. Jeg har mange eksempler på den slags erfaringer.

Derfor

  • Det bør være os, der er storforbrugere af den lokale folkekirke, som i disse måneder beslutter sig for selv at stille op eller støtte gode kræfter, der stiller op til det kommende menighedsrådsvalg
  • Menighedsråd har betydning for kirkens rammer og lokaler, for valg og ledelse af personale, for præstevalg, bispevalg, valg til stiftsråd og har udtaleret i en række spørgsmål, som sendes til høring i menighedsråd. Vi er én ud af mange stemmer, men undlader vi at engagere os, så mangler der en vigtig stemme
  • Da jeg for år tilbage var præst, var jeg jo valgt af det lokale menighedsråd. Men de var ikke arbejdsgivere for præsten. Jeg var min egen arbejdsgiver med ansvar over for provst, biskop og kirkeminister. Men menighedsrådets holdning og opbakning havde kolossal betydning for min hverdag. Ikke blot præsten, men også de ansatte og frivillige har brug for et lokalt råd, der vil fremme kirkens liv og vækst.

Valgmenigheder og frimenigheder har en noget anden ordning, men de har også brug for en stabil og bæredygtig ledelse, der kan fremme gode rammer for menighedens liv og vækst. Det er en anden historie, som jeg kan forholde mig til en anden gang.

DBI har brug for, at der nogle i DBIs bagland, der tager en tørn også i den kommende menighedsrådsperiode med henblik på kommende ansættelser af DBI-kandidater og med henblik på støtte for de præster og menighed, som vil arbejde for

  • glæde over evangeliet
  • tillid til Bibelen
  • kærlighed til mennesker