Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Meget mere end et sognehus

Når vi arbejder med at forkynde Guds ord, må vi også skabe fysisk plads til, at vores tilhørere har en god og tryg ramme for troens liv og vækst.

Rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen

Jeg havde for nylig en tankevækkende samtale med en god ven fra min ungdom. Han har været præst i et landsogn gennem mange år. Han fortalte om et langstrakt projekt, som var slået fejl.

De ville i det lokale menighedsråd have bygget et sognehus i tilknytning til den gamle middelalderkirke. De ydre rammer skulle stabilisere det, som havde været hans hjertebarn gennem hele hans præstetid:

  • At styrke børne- og ungdomsarbejdet
  • At gøre det lettere for familier at komme i kirke
  • At give gode rammer for alle aldersgrupper i sognet til kirkekaffe og andre samlinger

Ikke bare et sognehus

Nu var projektet faldet pga. en underlig blanding af teologisk modstand og lokalpolitik. Jeg undrede mig over, at det havde ramt min ven så hårdt. Men for ham var det platformen og langtidssikringen af sognets arbejde, der var forkastet.

Uden gode ydre rammer blev det for vanskeligt for børnefamilier at komme i kirke. Så fandt de andre steder med mere optimale rammer. Og uden familier kom der til at mangle en ny generation i menighedsrådet og de afgørende kommende valg af præst og kirkelige medarbejdere.

Et sted at føle sig hjemme

For mig har dette eksempel givet anledning til meget eftertanke. Det er evangeliets forkyndelse, der skaber og stabiliserer en lokal menighed, og Guds ord har en iboende magt til at skabe troens frugter. Men for at Guds ord kan høres og modtages, er der brug for en platform, som gør, at mennesker kan høre ordet.

Tillid til præsten, at menigheden har et godt ry, en god social ramme om menighedens liv og en form og ramme, hvor børn og unge føler sig hjemme. Alt dette hører med, for at det livgivende ord kan nå frem.

Vi har brug for en ramme for troens liv

Jeg ved det godt: Som en følfod indimellem kan gro gennem asfalt, er Guds ords muligheder ikke udtømt, selv om den ydre platform ikke er optimal. Guds ord kan skabe vækst og en langtidsholdbar kirke helt på trods af det, vi mennesker kan udrette. Men samtidig med, at vi arbejder for at forkynde Guds ord rent og purt, må vi også skabe gode rammer for, at vores omgivelser har en god og tryg ramme for troens liv og vækst.

PRAKTISK teologi

Når vi til sommer på DBI starter en bachelor i praktisk teologi, så vil vi have en række solide fag, som fører ind i Bibelen og troslæren. Men vi vil også have en række mere praktisk betonede fag omkring menighedsledelse, ungdomsarbejde, diakoni og sjælesorg. Vi har nemlig et kald til ikke blot at formidle Guds ord, men også at skabe gode rammer og platforme, hvor Guds ord kan blive hørt, efterlevet og bevaret.