Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv DBI og MF fair arbejdsvilkår ...

– så kan vi give et betydeligt bidrag til at løse præstemanglen!

Giv DBI og MF fair arbejdsvilkår ...

Rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen

Det virker besynderligt, at udvalget bag kirkeministeriets rapport om præstemanglen har gjort et grundigt stykke arbejde uden overhovedet at inddrage Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultet. Disse to private udbydere af præsteuddannelse er jo med 40-50 års virke i Danmark ikke helt usynlige leverandører af præster og kirkeligt ansatte i Danmark. Nu kan regeringens dimensioneringsloft have den indirekte følgevirkning, at 10-20 % af de kommende præster bliver nødt til at tage hele deres teologiske uddannelse via en udenlandsk akkreditering.

For 12-15 år siden tvang loven om akkreditering af uddannelser i Danmark Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet til udlandet for at opnå akkreditering, dvs. faglig godkendelse af en universitetsbachelor i teologi. Siden da har de to institutioner år efter år leveret en række studerende med en teologisk bachelor til kandidatstudiet på teologi. I sommers leverede Dansk Bibel-Institut fx 10 studerende med en norsk bachelor i teologi til det teologiske fakultet. De blev alle optaget og er gået videre med henblik på at fuldføre deres studier på teologi i København. Denne model har betydet, at en række præster i Danmark har kombineret en norsk og en dansk teologisk uddannelse, og både studerende og bagland har været tilfredse med denne model.

Fremover kan denne model blive bremset af dimensioneringspolitikken, hvor udenlandske bachelorer kommer bag i køen i forhold til dansk uddannede bachelorer. Dette vil betyde, at næste hold fra Dansk Bibel-Institut bliver tvunget til at tage den fulde teologiske uddannelse i Norge, og at vi fremover må udbyde hele den teologiske uddannelse via en udenlandsk akkreditering.

Dette er i sig selv ikke nogen ulykke. Vi har tilrettelagt studieforløbet, sådan at der ikke gives køb på de tre sprogfag og det teologiske indhold. Profilmæssigt tror vi på mange måder, at en norsk teologisk uddannelse med vægtlægning på konfessionel tilknytning, internationalisering og en tværkulturel profil bedre matcher præstevirkeligheden i Danmark end den sekulære uddannelse på et af de to statsfakulteter. Men det er lidt bagvendt, at en besynderlig politik fra skriftende regeringer først skal tvinge os til at søge akkreditering i udlandet, og dernæst skal tvinge os til at udbyde en hel teologisk uddannelse.

Under alle omstændigheder kan vi fra Dansk Bibel-Institut sammen med Menighedsfakultetet afhjælpe 10-20 % af den danske præstemangel rundt om i landet og dermed lette presset på de resterende embeder. En særuddannelse er dyr for staten og vil uvægerligt svække det teologiske niveau, da en kort tillægsuddannelse på et par år ikke kan rumme en hel teologisk uddannelse. Vores to private uddannelser drives af private givere og er gratis for staten. Derudover ser vi en ære i at levere en uddannelse, som er på niveau med den officielle teologiske uddannelse på statsfakulteterne i Danmark.