Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Bliv klogere på børn, unge og kristen tro

Arbejder du med børn og unge i en kirke eller kristen organisation? Så kan du måske bruge 36 timers undervisning om, hvordan man underviser og oplærer børn og unge i den kristne tro.

HVEM ER FAGET FOR?

Undervisere af (mini-)konfirmander, børne- og juniorklubledere i folkekirken og de kirkelige organisationer.

Fagets mål

• at kvalificere undervisningen og oplæringen i den kristne tro
• at ruste medarbejdere til undervisning og forkyndelse for børn og unge

DISSE EMNER KOMMER DU IGENNEM

• Børn og tro
• Formidling og forkyndelse for børn og unge
• Kristendomsfaget i skolen
• Det centrale indhold i den kristne oplæring
• Kristen trospraksis i hjemmet
• Kristen opdragelse i et familiepædagogisk perspektiv
• Religionspsykologiske og samfundsmæssige perspektiver på den kristne oplæring.

BAGGRUND FOR FAGET

Når forældre vælger at lade deres barn døbe, har de også ansvaret for, at barnet oplæres i den kristne tro. Hjemmets praksis med andagt og bøn er en vigtig del af oplæringen og opdragelsen i den kristne tro.

Men hjemmet står ikke alene med opgaven. Den kristne menighed har også til opgave at formidle troen til børn. Ændringer i familien og i samfundet betyder, at dåbsoplæringen står over for mange udfordringer.

Kristendomsfaget i skolen har almen dannelse som mål. Faget giver viden om  kristendommen, men i dag er det kirken og den kristne menighed, der har opgaven med dåbsoplæring.

Religionspsykologiske og samfundsmæssige perspektiver kan give os vigtig viden om, hvad man skal være opmærksom på i formidlingen af den kristne tro til børn og unge.

Indholdet er det samme, men hvordan møder vi de nye udfordringer, der rejser sig i forbindelse med oplæringen i den kristne tro? Børn og unge skal lære, kende og leve! De skal møde Jesus Kristus gennem ordet og være en del af det kristne fællesskab.

PRAKTISK

Undervisningen udbydes af FIUC-CPH. Den foregår på Dansk Bibel-Institut, Leifsgade 33, 6. sal. 2300 København S.

Undervisningen består af 36 undervisningstimer mandage og onsdage kl. 13-15. Der er opstart mandag den 10. januar 2022 kl. 13. Sidste undervisningsgang onsdag den 23. marts. Der er ferie i uge 7 og 10.

Nærværsundervisning er gratis, men kræver fysisk tilstedeværelse på DBI. Hvis man ønsker at gå til eksamen, skal man før studiestart optages på FIUC-CPH. Man skal i så fald skrive en afsluttende opgave eller gå til skriftlig eksamen. Faget giver 10 ECTSpoint.

Onlineundervisning koster 1800 kr. Man tilmelder sig hos studiekoordinatoren, men det kræver ikke optagelse på FIUC-CPH, og man kan ikke tage en ECTS-pointgivende eksamen. Man kan evt. få sin arbejdsgiver til at betale for faget.

Underviser i faget Børn, unge og kristen tro er cand.pæd. Ninna Vestergaard Braüner; nvb@dbi.edu

For tilmelding til faget og/eller optagelse på FIUC-CPH skal man kontakte  studiekoordinator Peter Greek Kofod – se nedenfor. Optagelsesfrist er 15. januar 2022 – men da processen tager tid, så kontakt os gerne før!

KONTAKT FIUC-CPH

Studiekoordinator Peter Greek Kofod
Leifsgade 33, 6-7
2300 København S
T: 2526 5505
E: studiekoordinator@fiuc.dk
www. fiuc.dk eller www.dbi.edu