Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Optagelseskrav

Til uddannelserne kræves der generel studiekompetence, primært en bestået studenter- eller HF-eksamen, men der optages også med dispensation.

Hvornår er der optagelse?

  • Bachelor i teologi og mission: Der optages nye studerende hvert andet år (lige årstal). Du kan dog også søge om optagelse på Bachelor i teologi og mission i ulige årstal. I så fald skal du have et særligt tilrettelagt studieforløb. Kontakt studiekoordinatoren og hør mere.
  • Enkeltfag eller Åben uddannelse i kristendom: Der optages studerende hvert halve år.

Vælg en af tre mulige optagelseskrav:

1. Gymnasial uddannelse

Fagene dansk, matematik, historie, samfundsfag, engelsk og naturfag skal være bestået.

2. 23/5-reglen

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået ovenstående enkeltfag samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau).

3. Realkompetence

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau), danskkundskaber svarende til B2-niveau efter Europarådets Europass-skala (evt. andet skandinavisk sprog), samt engelskkundskaber svarende til B1-niveau. Bemærk, at engelskkravet kun gælder læsefærdigheder. Europass-skalaen kan findes her.

Kontakt studiekoordinator