Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kristendom for børn

Hvad svarer du, når børnene stiller alle de svære spørgsmål om krig, om Jesu undere, og om hvorfor Bibelen skal afgøre, hvad der er rigtigt og forkert?

Kristendom for børn

Nu kan du blive klogere på det og mere til på denne undervisningsdag for lærere, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, konsulenter og frivillige i undervisning og forkyndelse for børn og teenagere.

Pris og tilmelding

200 kr. inklusive forplejning.
Tilmeld dig nedenfor senest 26. august 2024.

Tilmeld dig her

PROGRAM

Hent programmet her Kristendom-for-boern

9.30-10.00: Drop-in-kaffe/te med brød10.00-10.10:

Velkomst og præsentation
v/ Ninna Vestergaard Braüner, lektor, timelærer på Dansk Bibel-Institut og FIUC-CPH

10.10-10.30: Fortæl og lær børnene
Hvad siger Bibelen om trosoplæring og forkyndelse for børn? Hvorfor ser DBI religionspædagogik som sin opgave?
v/ Henrik Nymann Eriksen, rektor på Dansk Bibel-Institut

10.30-10.50: Hvordan forstår vi krig og straf i Gl. Testamente?

Hvorfor fik israelitterne lov til angrebskrige? Giver GT ret til folkemord? Hvordan forstår vi krigene i GT mod Israel? Giver GT perspektiver på krige i dag?
v/ Christian Canu Højgaard, ph.d., adjunkt i Gammel Testamente på Dansk Bibel-Institut og FICU-CPH

10.50-11.15: Hvordan fortæller vi børn om krigene i GT?
Refleksion i grupper + spørgsmål

11.15-11.30: Pause

11.30-11.50: Hvordan forstår vi Jesu undere i Ny Testamente?
Undere som udtryk for Jesu magt, omsorg og opfyldelse af GT’s profetier om Messias. Hvad kan vi forvente af Jesu undere i dag?
v/ Christian Schøler Holmgaard, adjunkt/førsteamanuensis i Ny Testamente på FIUC-CPH og Dansk Bibel-Institut

11.50-12.15: Hvordan forkynder vi om undere for børn?
Refleksion i grupper + spørgsmål

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.20: Fra de10 bud til etisk vejledning i dag
Hvad er kristen etik set i lyset af de 10 bud? Hvordan for- midler vi de bibelske idealer for det gode menneskeliv, når vi møder dilemmaerne i vores liv?
v/ Michael Agerbo Mørch, cand.theol., ph.d. assistant professor i systematisk teologi på Dansk Bibel-Institut og FIUC-CPH

Kl. 13.20-13.45: Hvordan formidler vi den kristne etik til børn?
Hvordan vejleder vi børn? Refleksion i grupper + spørgsmål.

13.45-14.15: Walk and talk ved Islands Brygge

14.15-14.30: Kaffe/te

14.30-15.30: Kristen oplæring – perspektiver på vores praksis
Vi gør ofte “som vi plejer”. Men nu er der mulighed for at lade sig udfordre af forskellige perspektiver på den kristne oplæring: Hvilke mål kan vi have? Hvilket indhold? Hvilke formidlingsformer? Og hvor foregår det? Undervejs bliver der tid til en kort samtale i grupperne.
v/ Birgitte Kjær, konsulent og forfatter

15.30-15.50: Opmuntring og bøn for den kristne oplæring
v. Henrik Nymann Eriksen

15.50-16.00: Tak for i dag
v/ Ninna Vestergaard Braüner

Pris og tilmelding

200 kr. inklusive forplejning.
Tilmeld dig nedenfor senest 26. august 2024.

Tilmeld dig her

Kontaktpersoner

Ninna Vestergaard Braüner
Timelærer i Børn, unge og kristen tro

nvb@dbi.edu
Læs mere

Lektor i pædagogik

Oplysninger