Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kampen om kønnet. Boganmeldelse.

Børge Haahr Andersen anmelder Mikkel Vigilius' nye bog Kampen om kønnet.

2019-05-04-Kampen om kønnet (rapport)

Rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen

Da DBI i 2015 lod en lærer arbejde med den moderne kønsideologi og brugte tre måneders arbejdstid på det, mødte vi megen undren fra vores bagland. Var det virkelig forsvarlig at bruge så meget arbejdstid på et så eksotisk og perifert problem som Queer-ideologien, at køn er et personligt valg og ikke en biologisk realitet? Vores bagland var mør og lidt underdrejet efter mange års debat om homoseksuelle ægteskaber. Vi havde tabt kampen om at få et ritual ind i folkekirken, og stemningen var sådan, at enten forlod man folkekirken eller også forsøgte man at finde en fællesnævner i en læresplittet kirken på andre områder en ægteskabsetikken.

Materiale om køn og identitet

DBI insisterede på at gøre et fagteologisk og etisk vurderende arbejde i forhold til en moderne kønsideologi, og det blev til rapporten af Carsten Elmelund Pedersen: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen. For få uger siden har Indre Mission offentliggjort et undervisningsmateriale, hvor man med etisk besindighed vejleder børn i at begå sig i en sexsualiseret og kønsspraglet tid. Nu følger så et tredje grundigt og gennemarbejdet rapportarbejde fra højskolelærer og prædikant Mikkel Viligius om Kampen om kønnet.

Den kønsneutrale ideologi er blevet mainstream

Det, som så sent som i 2015 var en eksotisk mindretalsholdning, er efter fire år er blevet mainstream i det danske samfund. Den kønsneutrale ideologi er blevet den politisk korrekte holdning. Det påvirker den politiske verden, den kirkelige verden, den pædagogiske verden såvel som kristne menneskers samtaler med naboen over hækken.

Kønsideologi fra bibelsk perspektiv

Mikkel Vigilius’ rapport kommer derfor på et velvalgt tidspunkt. Rapporten belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn. De afsnit, der redegør for medicinske, humanbiologiske og psykologiske forhold, er gennemset af en professor i medicin og en overlæge i psykiatri. Er det et etisk ideal at bryde med menneskes biologiske køn, hvis man af forskellige grunde ”føler”, man tilhører et andet køn end det, biologien tyder på? Eller skal menneskets biologiske køn respekteres, sådan at man tilskynder børn og unge til at anerkende deres biologiske køn som et givet vilkår og ikke et personligt valg. For ganske få år siden var der selvklare svar på disse spørgsmål. Det er der ikke længere i dag.

En anbefaling

Efter min mening er Mikkel Viligius’ lille bog noget af det bedste, der er blevet udgivet om emnet på dansk og en opfølgning på det faglige arbejde, DBI begyndte i 2015.  Det er en enkel, upolemisk, saglig og sjælesørgerisk fremragende formidling.  Læs den, inden du skal snakke med naboen over hækken næste gang.

2019-05-04-Kampen om kønnet (rapport)