Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Det er svært at bevare pessimismen

Forårstegn og regnskyer i det danske kirkeliv.

Af rektor Børge Haahr Andersen

Folkekirken har stadig stor tilslutning i den danske befolkning, også i forhold til andre lande med statskirker eller flertalskirker. Der er dog nogle alarmerende tendenser, som afslører folkekirkeordningen som endog særdeles sårbar. Det ene er, at dåbstallet år for år falder og nu er nede på 65 % på landsplan og nærmer sig 50 % i Storkøbenhavn. Det andet er, at folkekirkens flagskib, højmessen søndag formiddag, på landsplan er i krise. Der er mange steder så få kirkegængere, at mange steder vil over halvdelen af deltagerne i en højmesse være dem, der har en lønansættelse for at medvirke. Dertil kommer hele den læremæssige pluralisme i Folkekirken, som gør, at forkyndelsen mange steder til forveksling ligner en blød humanisme.

Forårstegn

Men der er samtidig forårstegn, og uden at fornægte novembermørket over vores kirke vil jeg godt gøre opmærksom på nogle af dem.

Halvdelen af søndagskirkegængere i København kommer i migrantmenigheder. Disse udgør en broget buket fra mange kristne konfessioner og traditioner. Men nogle af dem er levende evangeliske menigheder, som på sigt kan blive en tiltrængt forstærkning af den lutherske tradition i Danmark
De gamle lutherske vækkelsesbevægelser og organisationer rykker sammen i disse år og kan derved blive et meget slagkraftigt redskab til fremme for evangeliet. Om det så er fælles sangbog, så kan man finde ud af at lave sådan én sammen.

Der er spor af en bibelvækkelse blandt unge mennesker. De to bibelskoler, IM-Børkop og LM-Hillerød, har markant fremgang i deltagere. En missionskonference i Hillerød, som for få år siden var ved at lukke ned pga. mangel på deltagere, oplever nu en opblomstring, hvor man må sætte en øvre grænse på 400 antal deltagere.

DBI og MF oplever også øget studentertilgang. Der er tilmed stor rift om at få ansat præster med baggrund i traditionel luthersk vækkelseskristendom. De præster, som de sidste fire årtier er blevet uddannet et af de to steder, har for de flestes vedkommende oplevet et arbejdsliv med stor tilslutning til gudstjenester og andre aktiviteter.

For 20-30 år siden oplevede de grupper, der brød med folkekirken, at havne i golde, isolerede grupper, som har haft svært ved at overleve og vokse som sunde vækkelsesmenigheder. De sidste ti år har brud med Folkekirken ført til frimenigheder med en sund oplæring i den kristne tro af medlemmer og ganske mange evangeliserende muligheder i hverdagen.

Evangelisk Luthersk Netværk

Jeg har ikke nævnt ELN blandt forårstegnene. Men vil godt gøre det afslutningsvis. I de andre nordiske lande sker der også mange gode tiltag i disse år. Norge har også noget, der ligner ELN, om end med en hel anden struktur. Men der er ikke den samling om bibelsk og luthersk vækkelseskristendom i de andre nordiske lande, som ELN i Danmark er en synliggørelse af. Jeg er ikke jubeloptimist på kristendommens vegne. Men jeg har svært ved at bevare pessimismen. Jeg har lært af Lukas, kap 15 at glæde mig over én synder, der omvender sig. Derfor glæder jeg mig over de forårstegn, der ser i den kirkelige situation.