Hvad er fusk og hvad er fakta?

Forskerforum leverer 4. november 2015 en række useriøse påstande om Dansk Bibel-Institut. Læs her, hvad der er fusk og hvad der er fakta.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Af Børge Haahr Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut og daglig leder af Fjellhaug International University College – Denmark

Forskerforum (4.11.2015) og Ekstrabladet har fundet ud af, at forskningsminister Esben Lunde Larsen har en mere alsidig og international teologisk uddannelse end først antaget. Han har taget dele af sin bacheloruddannelse på et norsk privatuniversitet i Stavanger mellem 2001 og 2004, og han har deltaget i frivillig undervisning på den private kirkelige institution, Dansk Bibel-Institut. Ud over en ikke særlig velvillig tolkning (fusk, fortielse) af ministerens oplysninger benytter Forskerforum anledningen til at komme med en voldsom bredside mod den kirkelige uddannelsesinstitution Dansk Bibel-Institut. Ordvalget er så værdiladet, at dekanen på det teologiske fakultet Kirsten Busch Nielsen i Radio 24 -7 (4.11.2015) nægter at kommentere på det. Af hensyn til seriøse læsere og fordi en række medier ukritisk har citeret forskerforums artikel vil vi gerne korrigere og præcisere en række ting.

Forskerforum synes tilsyneladende at forudsætte, at de eksaminer, der aflægges ved Misjonshøgskolen (MHS) i Stavanger, ikke er akkrediterede og godkendte i det norske og internationale uddannelsessystem. Derfor undrer de sig over, at forskningsministeren overhovedet har kunnet få merit for sine udenlandske studier ved det teologiske fakultet i København. I Norge er mellem 80 og 90 % af teologerne uddannet på konfessionelle privatuniversiteter (på norsk Høgskoler, som ikke er at forveksle med danske højskoler), som er fagligt akkrediteret af det officielle akkrediteringsorgan NOKUT efter godkendelse i det norske Kunnskapsdepartement. Det er derfor både saglig forkert og unødigt nedladende at omtale MHS’ uddannelse som en piratuddannelse. Derimod har den i lighed med de fleste andre udenlandske teologiske uddannelser et religiøst trosgrundlag. Selv om de danske teologiske statsfakulteter er sekulære og ikke konfessionelle, har de et omfattende samarbejde med konfessionelle fakulteter i udlandet og har givet merit til studenters studier her, efter helt objektive og internationale regler.

Det betyder, at ud over de studenter, der tager dele af deres uddannelse i udlandet, er der også en del studenter fra den norske uddannelses danske afdeling, som går videre i det danske uddannelsessystem. Forskerforum taler om dette som ”et hul i loven”, som om Danmark slet ikke har tiltrådt Bologneprocessen og internationalt samarbejde om fri bevægelighed og konkurrence. Forskerforum taler også om ”piratuddannelser, uautoriserede aktører” og en række andre værdiladede udtryk. Tilsyneladende er idealet for Forskerforum statsfakulteternes monopol med deraf følgende voldsom nedvurdering af det norske uddannelsesministerium og dets akkrediteringsorgan NOKUT.

Opsummering: Vores ønske er at få samme vilkår for privatuddannelser på universitetsniveau, som der er inden for uddannelsessystemet i øvrigt i Danmark. Norge er her et eksempel og et foregangsland. Vi deltager også gerne i en værdidebat eller i en debat om akademisk frihed og videnskabelighed i forhold til konfessionsbundethed. Først og fremmest vil vi fortsætte med at tilbyde dele af den teologiske uddannelse med den profil, som efter vores overbevisning klæder studenter bedst på til et arbejde som præst eller lignende efter studiet.

URL: https://dbi.edu/hvad-er-fusk-og-hvad-er-fakta/