Skal du stille op til menighedsrådet?

Det må være os storforbrugere af den lokale folkekirke, der engagerer os i menighedsråd rundt omkring.

Ellen Lodahl Pedersen,  

Ved rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen

Som menighedsrådsmedlem underskriver man en skriftlig erklæring om, at man med sit arbejde vil søge at fremme gode vilkår for kirkens liv og vækst. Ordlyden er følgende:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Ind i mellem frustrerende

I årenes løb har jeg mødt mange frustrerede menighedsrådsmedlemmer. De brændte for at fremme kirkens liv og vækst og så havnede de i et søvndyssende råd, hvor man diskuterede økonomi, istandsættelse af tårnet eller præstegården og en lang række andre ting, som ikke lige er centrum i kirkens liv og vækst. Eller man oplevede, at når det kom til de mere holdningsmæssige spørgsmål, så var man i mindretal og fik ikke indflydelse på fx valg af ny præst eller organist.

Ofte utroligt givende

Jeg har også oplevet det modsatte. Mennesker, som fortæller mig, at gennem en trofast og langsigtet indsats lykkedes det at profilere den lokale kirke til troskab mod kirkens grundlag og til gavn for hele sognet. Jeg har mange eksempler på den slags erfaringer.

Derfor

Valgmenigheder og frimenigheder har en noget anden ordning, men de har også brug for en stabil og bæredygtig ledelse, der kan fremme gode rammer for menighedens liv og vækst. Det er en anden historie, som jeg kan forholde mig til en anden gang.

DBI har brug for, at der nogle i DBIs bagland, der tager en tørn også i den kommende menighedsrådsperiode med henblik på kommende ansættelser af DBI-kandidater og med henblik på støtte for de præster og menighed, som vil arbejde for

 

URL: https://dbi.edu/blog/skal-du-stille-op-til-menighedsraadet/