Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

VI NÅEDE INDSAMLINGSMÅLET!

Vi er meget taknemlige! Hjertelig tak for alle jeres store og små gaver i løbet af året og særligt i december!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Vi nåede godt nok ikke gavebudgettet for 2020, men vi fik 7.840.000 kr. i gaver, og dermed nåede vi det indsamlingsmål, som vi i slutningen af året havde sat som et sandsynligt behov for 2020. Det blev ikke et gavemæssigt rekordår som 2019. Faktisk fik vi ca. 240.000 kr. mindre. Men vores gode gæt er, at vi så nogenlunde har fået det, vi havde brug for. Om det bliver til over- eller underskud ved vi ikke endnu. Dels er der regninger, der stadig ikke er kommet (i skrivende stund), og dels kan vi først melde endeligt ud, når revisionen er overstået og regnskabet er godkendt.

HVORFOR ER DET IKKE ALTID NØDVENDIGT AT NÅ BUDGETTET?
Når vi lægger budget for et kommende år, så involverer det både præcis viden om en række udgifter samt en del kvalificerede gæt. Hvert efterår kigger vi så på de udgifter, vi på det tidspunkt kender for året, der næsten er gået – og så laver vi en prognose for, hvad vi tror, vi har behov for af gaver resten af året.

MINDRE GAVEBEHOV I 2020
I 2020 var denne prognose for gavebehov mindre end det gavebudget, vi havde lagt for 2020. Det skyldes en række særlige forhold – bl.a. betød coronanedlukningen i foråret, at vi ikke kunne rejse rundt og holde så mange møder, som planlagt. Også udgifterne til strøm og stipendier blev færre i 2020 – og dertil kom, at to lærere gik ned i arbejdstid i en periode. Disse og en række andre besparelser gjorde, at vi havde behov for færre gaver.

I 2021 kan vi ikke forvente ekstraordinære besparelser. Derfor bliver 2021-budgettet en udfordring.

DBI SKAL IKKE TJENE PENGE
Vores mål er ikke at samle penge ind til et overskud – selv om det ville lune godt at have noget at falde tilbage på. Vores mål er at samle de gaver ind, som vi reelt har behov for. Derfor justerer vi gavebehovet, når vi kan se, at udgifterne er mindre.

PRØV AT FORDELE DIN GAVE OVER HELE ÅRET
Hvis du synes, at vi beder alt for meget om penge i december måned (og det er nok rigtigt), så vil vi gerne udfordre dig til at fordele din gave jævnt over hele året. Det kan du fx gøre med Betalingsservice – du kan tilmelde dig på www.dbi.edu På den måde gør du det meget lettere for os at få overblik over, hvad vi kan regne med. Kontakt vores økonomimedarbejder Maria Popp Jensen mpj@dbi.edu eller 2526 5503 hvis du har spørgsmål!