Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Velkommen til DBI's nye rektor!

DBI-postens redaktion har stillet nogle spørgsmål til DBI’s nye rektor, Henrik Nymann Eriksen. Det kom der interessante svar ud af.

Velkommen til DBI's nye rektor!

DBI skal uddanne dygtige teologer, som er både fagligt og åndeligt dannede til at løfte opgaven som præst, forkynder, missionær, kristen leder etc., siger Henrik Nymann Eriksen

Hvorfor vil du arbejde i en kristen organisation?
Jeg begyndte i sin tid på teologistudiet, fordi jeg gerne ville arbejde fuld tid i en eller anden form for kristent arbejde. Det var lysten til at dele budskabet om Jesus Kristus med andre, som var den indre drivkraft. Det var for mig åbent om det skulle være som præst, bibelunderviser, missionær eller lign. Siden da har jeg enkelte gange tænkt, om jeg måske skulle noget andet, men har så alligevel følt, at min opgave her i livet var at bruge mine arbejdsressourcer på formidling af evangeliet. På den måde kan man vel tale om, at jeg oplever det som mit kald her i livet – indtil videre.

Hvad husker du fra din tid på DBI?
Meget godt. Først og fremmest et fællesskab med ældre og senere yngre studerende og lærerne som et teologisk dannelsesrum. Samtaler på kryds og tværs – nogle gange bare som medlytter til de erfarnes snak. DBI blev stedet for min teologiske dannelse, men jeg tog alle mine eksamener på universitetet, og den dynamik var god. Vi skulle stå på mål for vores position hos vejledere og eksaminatorer, og det var sundt. På DBI fik jeg også lov til at gøre en del erfaringer som forkynder ved informationsmøder rundt omkring. Det gjorde, at jeg som nyuddannet kandidat havde masser af erfaring med at prædike.

Hvilken rolle ønsker du, at DBI skal spille i det brede teologiske landskab i Danmark?
Jeg ser DBI’s rolle som dobbelt. For det første skal DBI uddanne dygtige teologer, som både er fagligt og åndeligt dannede til at løfte opgaven som præst, forkynder, missionær og kristen leder. DBI skal være en rugekasse for næste generation af dygtige, bibel- og Jesusglade teologer, som brænder for at give evangeliet videre. For det andet skal DBI levere teologisk forskning og undervisning på samme akademiske niveau som universiteterne her i landet. Det skal vi for at kunne føre en faglig samtale på højeste niveau og for at være en ressource for Guds kirke i vores land.

Hvad betyder troen for dig?
Så meget, at jeg faktisk ikke kan forestille mig et liv uden. Tanken om at leve uden tro på Jesus gør mig meget trist og tom inden i. Troen betyder, at jeg tager imod mit liv i alle dets facetter som en gave fra Gud. Den betyder også, at jeg går igennem livet med en tryghed over, at nåden altid er større end synden, også det jeg ikke kan tilgive mig selv for. Og så betyder troen, at jeg går mod døden med en bevidsthed om, at når jeg engang skal krydse grænsen, er fællesskabet med Jesus intakt, og han vil føre mig ud på den anden side i opstandelsen til sidst. Så troen omslutter på en måde hele mit liv.

Nævn et forbillede for dig
Jeg har flere, men på forskellige områder. Der er ingen, som er et forbillede for mig i alting. Som forkynder er englænderen John Stott et forbillede for mig i at hente sit budskab fra bibelteksten med knivskarpe pointer, som adresseres relevant til nutidige tilhørere. En anden er min forgænger Hans Erik Nissen. Han er et forbillede som forkynder i, at man som tilhører fik oplevelsen af at være en del af frelsens store drama, hvilket vi jo rent faktisk også er.

Hvordan kan du bruge din erfaring som forstander på LMH i dit nye arbejde?
Jeg har, efter jeg forlod DBI som informationssekretær for 24 år siden, oplevet at jeg går på to ben i min tjeneste, nemlig teologi og ledelse. Sådan var det i KFS og på LMH, og sådan tror jeg også det bliver på DBI. Jeg er generalist og ikke ekspert. Men jeg håber, at denne kombination kan blive til gavn for DBI.

Kan DBI spille en rolle i at tiltrække flere kristne til København?
Vi har kun én millionby i Danmark, nemlig København, men den bibelforankrede kristendom står stærkest i Jylland. Måske skal vi gå sammen med andre om at rette en opfordring til kristne mennesker i hele landet om at flytte til Hovedstaden. Vi har brug for, at det politiske, økonomiske og mediemæssige centrum her til lands ikke er kirkeligt underrepræsenteret. Paulus havde en målbevidst strategi om at etablere menigheder i de største byer i Romerriget. Måske skulle vi lære lidt af det. Samtidig tænker jeg også, at DBI kan være en vigtig ressource for menighedslivet øst for Storebælt med forskellige tilbud til kristne ledere og præster.

Hvad vil du helst bruge en fridag til?
Det kunne være en kombination af besøg på en god fuglelokalitet, læsning i en velskrevet og relevant bog, en lang snak med en god ven, en løbetur, hvis min brækkede knogle i venstre fod er kommet i orden, og aftensmad med efterfølgende spil sammen med vores sønner og svigerdøtre.