Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tredje professor på DBI

Finn Aasebø Rønne blev i juni måned professor i Kirke- og missionshistorie. Samme måned fyldte han 60 år.

Af rektor Børge Haahr Andersen                                                                  

Da Finn Rønne i 1979 begyndte at læse teologi, var det velovervejet, men ikke uden anfægtelser.  Han tabte imidlertid sit hjerte til den teologiske fordybelse, så det senere blev til en guldprisopgave inden for teologi. Han blev ph.d.-studerende i kirke- og missionshistorie, men afleverede i stedet en doktorafhandling: Et solidt pionerarbejde om etiopisk kirkehistorie, Kontinuitet og forandring (2002).

MISSION OG KIRKEHISTORIE
Egentlig ville Finn Rønne sammen med sin hustru Oddrun til Afrika som missionær. Men han blev ansat på DBI i 1999 for sammen med en række missionsselskaber at opbygge en 5-årig missionær­uddannelse i samarbejde med det, som dengang hed Stavanger Misjonshøgskole. Senere blev han lektor i kirke- og missionshistorie.

DBI og baglandet har haft stor glæde af hans grundige arbejde med alt, hvad han rører ved. Han har været med til at give DBI en akkrediteret uddannelse, som er faglig anerkendt i Danmark og udlandet. Han arbejder stadig på en gammel drøm om, at uddannelsen også skal være SU-beret­tiget. De seneste år har han været ansat én måned om året af Promissio til at varetage undervisning på EGST i Addis, Etiopien, hvor han er med til at præge kirkeledere fra store dele af landet med sit solide kendskab til kirke- og missionshistorie.

PROFESSORGODKENDT
Professorbedømmelsen er udfærdiget af tre professorer fra Norge og Finland og indeholder en gennemgang af Finn Rønnes faglige produktion, speciale, guldprisopgave, doktorafhandling og faglige artikler. Der er en uforbeholden ros af Finn Rønnes solide arbejde: ”Efter en samlet vurde­ring af Finn Aasebø Rønnes videnskabelige kvalifikationer med særlig vægt på hans forsknings­kompetence mener komiteen enstemmigt og utvivlsomt, at han bør tilkendes professoropryk indenfor fagfeltet kirke- og missionshistorie.”

Professortitlen er en anerkendelse af Finns arbejde gennem mange år og en vigtig platform for DBI og vores samarbejdsorganisationer i Skandinavien fremover. Finn har altid været solidt plantet i DBIs kærneværdier. Nu har han bevist, at han også er solidt plantet i faglig forskning på højt viden­skabeligt niveau. Stort tillykke til Finn, til DBI og til hele vores bibeltro bagland!