Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tre hurtige spørgsmål til DBIs kommende rektor

Redaktionen stillede DBIs kommende rektor Henrik Nymann Eriksen tre hurtige spørgsmål.

Tre hurtige spørgsmål til DBIs kommende rektor

DBIs kommende rektor, Henrik Nymann Eriksen, tiltræder stillingen den 1. august 2022.

Hvad fik dig til at sige ja til jobbet?
Jeg vil gerne være med til at uddanne næste generation af præster, forkyndere, og kristne ledere.
DBI er på vej ind i en ny fase, hvor den første generation af lærere nærmer sig pensionsalderen og nye skal tage over. Denne næste fase i DBIs udvikling er vigtig, og jeg vil gerne være med i til at finde en god vej for DBI, hvor det gode DNA føres videre i en ny tid med de udfordringer, som ligger og venter dér.

Samarbejdet med Fjellhaug synes jeg udvider perspektivet i forhold til min egen studietid og giver mulighed for i fællesskab at nå længere.

På et personligt plan har jeg fundet ud af, at jeg i min tjeneste går på to ben, teologi og ledelse, det får jeg også mulighed for på DBI.

Hvad ser du som DBIs vigtigste opgaver?
Jeg tænker, at DBIs opgave er dobbelt:
For det første skal vi være med til at uddanne næste generation af teologer. I den forstand er vi menighedens tjener. Målet er ikke i sig selv et stort DBI, men at vi får uddannet de præster, missionærer, forkyndere og kristne ledere, som menigheden har brug for. Det er vi ikke alene om. MF i Aarhus gør også et vigtigt arbejde, men DBI bidrager altså også, og vores land og kirke har brug mange nye teologer, som både er solidt fagligt uddannet og åndeligt udrustet til at gå ind i de opgaver, der kalder på at blive løst. Med glæden over Jesus og forankringen i Guds ord.

For det andet skal DBI være med til at skabe et bibeltro akademisk miljø på højeste niveau. Vi har brug for, at der er nogen, som er solidt forankret i Guds ord og troen på Jesus Kristus og samtidig er i stand til at føre samtalen med kirkens kritikere på højeste akademiske niveau. Kirken har brug for det. Også i denne anden del er DBI en tjener for den kristne menighed.

Hvorfor skal man overveje at læse teologi?
Fordi Guds menighed har brug for velkvalificerede præster, forkyndere og ledere.
Fordi det er en enestående mulighed for at komme nogle spadestik dybere ind i troens verden.
Fordi det er spændende.
Fordi det er et fag, hvor der er noget på spil både i vores eget liv og i andres.
Fordi det er et super godt udgangspunkt for kristen tjeneste.

Det er ikke alle kristne som skal læse teologi – langt fra! – men der er nogen der skal. Og helst ikke for få.