Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Teologi skal praktiseres

DBIs Center for teologi i praksis (CTIP) har eksisteret i 1½ år, og administrativ leder Michael Agerbo Mørch ser både berettigelse og potentiale i centret.  

Teologi skal praktiseres 

Interview med Michael Agerbo Mørch, administrativ leder af CTIP
Af Anders Solgaard, bachelor i teologi 

Den 1. april 2018 slog Dansk Bibel-Institut dørene op for CTIP. Centret tilbyder bibeltro, hverdagsnære teologiske ressourcer til kristne forsamlinger rundt om i landet til overkommelige priser. Dette gøres gennem kursusdage, foredrag og temadage med aktuelle og relevante temaer. 

CTIP er DBI ud af huset
”På DBI vil vi ikke fortabe os i forskningsmæssige detaljer. Den teologiske forskning er vigtig, men det teologiske arbejde, vi udfører, må have en forbindelse til kirken og den virkelighed, kristne står i. Der passer CTIP perfekt ind – det er DBI ud af huset,” fortæller administrativ leder, Michael Agerbo Mørch.  

Han har ved siden af sit ph.d.-studium rejst land og rige rundt for at tale med kirker og kristne for at få en idé om, hvad der efterspørges af undervisning og hvilke temaer og emner, der ønskes belyst.  

”De sidste halvandet år har lært mig, at der er rigtig mange aktuelle og presserende problemstillinger, som kirken står overfor. Det er både et slaraffenland, når CTIP skal lave tilbud, men det er også en kæmpe udfordring, for det gør det nødvendigt at fokusere arbejdet.  

Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor mange gode og spændende ting, der i forvejen sker ude i kirkerne. Men det betyder ikke, at DBI er overflødig – vi skal blot byde ind med det, vi bl.a. er gode til: refleksion og til at sætte Bibelens tekster ind i en relevant sammenhæng med vores samtid og de problemstillinger, som vi kristne står i i dag. Vi ønsker med vores kurser, foredrag og temadage, at kristne i Danmark skal lære mere om, hvem Jesus er og hvilken betydning, han har for vores liv og hverdag.” 

Hvad sker der i CTIP?
Der er en række projekter i gang i CTIP i øjeblikket:  

  • Teologisk leder, Jens Bruun Kofoed, er i gang med at udarbejde et materiale til hjælp for lærere i folkeskolen og på gymnasiet, som underviser i kristendom. 
  • Der er en foredragsrække om trosforsvar i Trekantområdet i samarbejde med flere kirker og missionsforeninger. 
  • CTIP har allerede flere aftaler om at skulle ud og undervise i forskellige forkynderfora i 2020.  
  • I 2020 starter også et bibelundervisningstilbud i DBIs egne lokaler rettet mod unge kristne i København. Det er et projekt, der sker i samarbejde med de missionske ungdomsforeninger og Københavnerkirken. 
  • Se mere på ctip.dk 

Dækker et behov
”CTIP er vigtigt for DBIs egen skyld, fordi det bevarer en stærk forbindelse til den kirkelige virkelighed i Danmark. Men CTIP er i den grad også vigtigt for menighederne. Det er en central del af at være Jesu discipel: at du må vokse i erkendelse og evangelisk indsigt. I mit eget liv har jeg oplevet, at det er vigtigt, hvad du tænker om Gud og om din kulturelle kontekst. Det er to ting, vi prøver at spille sammen i CTIP,” fortæller Michael 

”Vi har brug for et stærkt, praktisk teologisk center som CTIP, og det har jeg savnet. Jeg synes også, at DBI har savnet det. Vi har det godt med baglandet, men vi vil gerne have det endnu stærkere frem, hvad det er, vi vil med hinanden, så vi kan spille endnu bedre sammen. Mit arbejde her er at reagere på de henvendelser, som baglandet kommer med, og så formidle, hvad jeg selv har oplevet som relevant for at være en efterfølger af Jesus i dag.” 

Har du en god ide?
Michael A. Mørch og Jens Bruun Kofoed håber, at flere og flere selv kommer på banen og efterspørger undervisning om emner, der er særligt relevante for dem.  

”CTIP er kommet godt fra land og har etableret sig som en vigtig del af DBIs arbejde. Vi har længe arbejdet på at få en god bacheloruddannelse – det er sket, og nu vil vi også styrke vores position som en ressource i forhold til baglandet med undervisning, kurser, mentorforløb, og hvad baglandet efterspørger.  

Vi får henvendelser om etiske og bibelteologiske dilemmaer, men også om mentorforløb mellem forkyndere og DBI-undervisere. Hvis læserne har en god idé, så må de meget gerne ringe eller skrive til mig. Det er en hjertesag for DBI, at teologi ikke kun skal tales ommen praktiseres. Her er CTIP en konkret platform for det, vi vil og som giver os eksistensberettigelse, og det er jeg glad for at være en del af.” 

Kontakt CTIP 
mam@dbi.edu eller gennem www.ctip.dk 

CTIP kan blandt andet tilbyde temadage, undervisningsforløb, forkynderundervisning, mentorordning for forkyndere, foredrag og hvad end du har af gode idéer.  

Priser og allerede planlagte arrangementer kan ses på www.ctip.dk.