Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tak til Lars Sandbeck!

DBIs eksistensberettigelse blev i kirkedebatten illustreret fra uventet hold.

Aktuel kommentar af Børge Haahr Andersen, rektor

DBI’s eksistensberettigelse er i den kirkelige debat (ufrivilligt) blevet tydeliggjort af teologen Lars Sandbeck, der udtalt distancerer sig fra den lutherske bekendelse, Luther selv og Paulus i en lang række spørgsmål om dåb, menneskesyn, arvesynd og frelseslære. For nogle år siden gjaldt det Jesu opstandelse; nu gælder det læren om dåben.

Hvad med præsteløftet?
Alt dette er forventeligt. Dem, der uddanner vores præster på pastoralseminariet og præsternes efteruddannelse, er ikke selv bundet af Bibelen og den lutherske bekendelse, men kun af ”videnskabelighed” og faglighed. Hvordan dette kan forenes med det præsteløfte, som mange af landets præster har aflagt ved ordinationen, det er én af de største gåder ved den danske præsteuddannelse. Svarer man da ikke ja i præsteløftet til at ville bekæmpe alt det, der strider mod folkekirkens tro og bekendelse?

DBI og MF
Derfor var de mennesker, som for fem årtier siden oprettede Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut, fremsynede. De seneste år er begge institutioner kommet i mål med opbyggelsen af en alternativ præsteuddannelse. De kommende år er tiden måske kommet til at udbygge med en præsteefteruddannelse.

Lars Sandbeck er selv præsteordineret. Det viser, at det værn, som bispeeksamen og aflæggelse af præsteløfte i sin tid var, ikke længere fungerer. I dag er det op til det enkelte menighedsråd og den enkelte kirkegænger at vurdere forkyndelsen og tilvælge de præster og menigheder, som stadig står på Bibelens og bekendelsens grund.

Tak Lars Sandbeck, fordi du så tydeligt har illustreret nødvendigheden heraf!