Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

SÅDAN FORDELER GAVERNE SIG

Gennem 50 år har venner af DBI støttet økonomisk . Her er et lille overblik til dem, der kan lide statistik .

Af Ellen Lodahl Pedersen, sekretariatsleder

 

HVORDAN HAR GAVERNE UDVIKLET SIG?
Når vi ser på grafen over gaveindtægter til DBI fra 1973-
2021 fratrukket arvebeløb, så er det virkelig flot at se, at gaverne og gavmildheden har holdt ved og stort set matchet de stigende udgifter, der er fulgt med det fuldt udbyggede teologiske institut, som DBI/FIUC-CPH er i dag. Der er år, hvor gavebeløbet går tilbage, og der er år, hvor de stiger mere end forventet, men den overordnede tendens er, at gaverne er fulgt med behovet.

HVORDAN GIK 2022?
Vi er stadig i gang med at regne på tallene for
2022 – jubilæumsåret. Alt tyder på, at vi får et underskud i 2022, hvor vi havde en del ekstra udgifter og meget få besparelser.

GAVER – INKLUSIVE ARVEBELØB
Det sker, at venner af DBI testamenterer en større eller
mindre del af deres formue til DBI! Det har været DBI’s redning adskillige gange. Ikke mindst i 2018, hvor DBI for alvor skulle i gang med at uddanne ph.d.-ere til at erstatte de undervisere, der gik på pension. Her fik en stor og uventet arv på 3,2 mio. kr. en kolossal betydning. Vi trækker stadig på denne store arv i arbejdet med generationsskiftet.
Andre arveindtægter lægges i en pulje, hvorfra der ind
tægtsføres 20 % om året.

BLEV DET UNDERSKUD ELLER OVERSKUD?
Det store spørgsmål i januar måned er altid: Blev det et
underskud eller overskud? Vi har prøvet begge dele, som det tydeligt ses af denne graf. Nogle år har det været meget markant. Men de seneste 5 år har vi været velsignet med et mindre overskud. Det betyder bl.a., at vi rent faktisk har en positiv egenkapital lige nu – selvom den godt nok ikke er overvældende. Vi forventer dog et underskud i 2022.

GAVEBREVE OG ANDRE GAVER
Gavebrevet er en særlig dansk ordning, hvor man kan gøre
brug af et skattefradrag for sin gave mod, at man forpligter sig til at give en årlig gave i en periode på 10 år. Det har været en stabil og god basis for DBI’s økonomi i mange år. Men de almindelige gaver er også steget i årenes løb. Her har særligt DBI’s julekalender siden 2017 været med til at indsamle gaver fra nogle, der måske ikke plejer at støtte DBI.