Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

PIONEREN OG PROFESSOREN TAKKER AF

Nicolai Winther-Nielsen går med udgangen af 2023 på pension fra DBI, men hans interesse for Gammel Testamente er stadig lige brændende.

Af rektor Henrik Nymann Eriksen

Stort set alle, der har haft deres gang på Dansk Bibel-Institut, nikker genkendende til Nicolai Winther-Nielsen, DBI’s engagerede GT-forsker og hebraisklærer gennem mange år.

Det store kendskab skyldes, at Nicolai Winther-Nielsen allerede som 18-årig stud.theol. var med i gruppen, der stiftede DBI. Nu går han på pension som en international anerkendt professor inden for sit fag.

Allerede som studerende begyndte Nicolai at undervise en lille gruppe af teologistuderende i hebraisk på det nystiftede DBI. Hebraiskundervisningen gik så godt, at det rygtedes i universitetsverdenen, at den bedste hebraiskundervisning i byen blev givet på DBI. Det førte efter sigende til en ny studieordning på Københavns Universitet. Og på DBI har årgang efter årgang nydt godt af Nicolais kærlighed til hebraisk.

INNOVATIV OG IDERIG
Nicolai Winther-Nielsen er den, der ser muligheder, længe før mange andre gør! Han kastede sig over computerbaserede analyser af bibeltekster, før mange andre, og han udviklede et online undervisningsmateriale til at lære bibelsk hebraisk – Bible Online Learner, som både danske og udenlandske studerende har haft stor gavn af. Tanken bag undervisningsprogrammet er, at man
gennem quizzer lærer sig hebraisk – og i denne læringsproces optræder underviseren primært som vejleder og støtteperson.

Bibelsk arkæologi har også altid haft Nicolais interesse, og han var idemager bag og medstifter af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Et andet initiativ har været Den frie bibel (www.denfriebibel.dk) hvor Nicolai både har været initiativtager og drivkraften bag en så tekstnær bibeloversættelse som muligt – frit tilgængeligt og med mange oplysende noter. Dette arbejde vil Nicolai fortsætte
også efter sin tid på DBI, og det glæder vi os over.

I de senere år har Nicolai stået bag en online bibelmarathon med gennemlæsning af Gammel Testamente for nysgerrige bibellæsere. Her har mange mødtes i et online forum og nydt godt af Nicolais enorme viden om de gammeltestamentlige tekster.

EN GENERØS NETVÆRKER AF GUDS NÅDE
Som DBI’s første professor har Nicolai trukket mange spændende gæsteforelæsere til DBI gennem årene. På konferencer uden for landets grænser har han mødt dygtige forskere og knyttet kontakt til dem – og så har han formået at overtale dem til at komme til lille Danmark og undervise til spændende konferencer. Senest har DBI i september været vært for en fejring af konservativ Gammel Testamente forskning, og i den anledning mødte dygtige forskerkolleger op fra ind- og udland.

Nicolai har tidligt været bevidst om, at der skulle være nogen, der kunne tage over efter ham. Derfor har han haft yngre kolleger og dygtige studerende med på konferencer, så de selv kunne danne et netværk til gavn for deres kommende forskningsarbejde.

Fra DBI vil vi gerne sige hjertelig tak til vores gode kollega, for alt det, han har bidraget med og givet os gennem alle årene. Nicolai har begejstringens nådegave, og han har begejstret mange med sit smittende engagement for Gammel Testamente.