Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ovenpå et underskud

2022 endte med et underskud. Men vi arbejder videre med godt mod og mærker velsignelser i hverdagen.

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Efter flere år med overskud endte vi i 2022 med et underskud på ca. 359.000 kr. Det er der flere grunde til – men der er også en grund til, at det ikke gik værre. Vi fik nemlig en lige så stor gaveindtægt i 2022, som i 2021, og det er vi meget taknemlige for!

ÅRSRESULTATET SKYLDES FLERE TING
Ved årsmødet i april blev årsregnskabet for 2022 fremlagt.

  • Af gaverne i 2022 har vi hensat 73.000 kr. til et særligt projekt de kommende år.
  • Posten ”Andre indtægter” er faldet med ca. 230.000 kr. Under denne post kan man bl.a. se, at tilskuddet fra Tips & Lotto-midlerne er blevet mindre, og også tilskud fra andre organisationer.
  • Dernæst er næsten alle udgifter steget i 2022, og det er et vilkår, vi deler med alle andre i Danmark: Husleje, internet, porto, trykning af DBI-posten etc. er steget kraftigt med inflationen.
  • I 2022 begyndte lærerne igen efter corona at rejse rundt og holde møder i hele landet, og det giver øgede udgifter til transport.
  • En post, der også trækker i den forkerte retning, er, at vi pga. inflationen har tabt 96.000 kr. på de obligationer, vi har stående i Danske Bank. Det skal nok ændre sig igen, men sådan blev det i 2022.