Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

ORDET BLEV KØD – OG DET ÆNDREDE ALT

Jul er tid for stearinlys, varm krydret gløgg i kruset og julemusik i radioen. Men jul er også meget mere.

Af rektor Henrik Nymann Eriksen

Jul er en fest for det største gennembrud i Guds frelsesplan siden menneskets skabelse. Johannesevangeliet udtrykker sagen med det markante udsagn: ”Ordet blev kød” (JOH 1,14). Det ændrede alt.

Jeg vil nævne tre områder, hvor Jesu fødsel blev helt afgørende:

1. ÅBENBARING
Da Gud lod sig føde ind i vores verden som et menneske, gav han sig til kende på en måde, som han aldrig før havde gjort. Han havde talt gennem Moses og profeterne, og han havde vidnet om sig selv som skaber i naturen. Men aldrig før var han så konkret trådt ud af sin usynlighed. Jesus udtrykker denne åbenbaring med ordene: ”Den, der har set mig, har set Faderen” (JOH 14,9). Så er vores gudsopfattelse ikke længere begrænset til vores religiøse følelser og stærke naturoplevelser, som jo ofte er ret diffuse, men vi har fået et helt klart bilede af, hvem og hvordan Gud er. Han er nemlig, som Jesus er. Eller med Hebræerbrevets ord: ”Han er Guds væsens udtrykte billede” (HEBR 1,3). Jul er fest for, at Gud har åbenbaret sig tydeligt i Jesus fra Nazareth.

2. FRELSE
Da Gud blev menneske, foretog han den afgørende bevægelse for at blive vores frelser. At Guds søn blev vores bror, er en forudsætning for, at han kunne blive vores stedfortræder. Flere steder i Ny Testamente understreger dette: ”For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus” (1 TIM 2,5), og ”Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder” (HEBR 2,18). Der går en lige linje fra krybben til korset. Han blev som os for at kunne frelse os. Derfor er jul en frelsesfest fuld af glad lovsang.

3. VÆRDIGHED
At Gud blev menneske, vidner også om, hvor højt han sætter mennesket. Selv om alle mennesker er syndere, har vi alle så stor værdi, at Guds søn gav afkald på sin guddommelige status og blev som os. Inkarnationen viser dermed, hvilken værdighed ethvert menneske har for Gud, uanset hvor på livsskalaen det er. At Gud blev menneske for at frelse os, bliver på en indirekte måde et vidnesbyrd om alle menneskes værdi. Julen er derfor også en fest for, at vi alle har værdi for Gud.